Monday, December 26, 2011

wonderfulness

Time wanders. But times of wonder never cease.

Wonderfulness is always.

Friday, December 23, 2011

happy holidays!


Wishing you Happy Holidays! May peace and happiness fill your days!

Greetings from an ashram situated - outside Coimbatore, India - at the most beautiful place I might ever have experienced. Butterflies dancing around me as I take time for reading, reflection, contemplation, relaxation, yoga and chanting. Delightful, indeed. Namaste!

Saturday, December 17, 2011

the fire of beauty

"Heat can neither be separated from fire, nor beauty from the Eternal."

- Dante Alighieri

Friday, December 16, 2011

Wednesday, December 14, 2011

receivings

I strongly believe in the force of making wishes. But then, there are these exquisite times when you ask for nothing and receive everything.

Tuesday, December 06, 2011

tid att dagdrömma

Jag vill ödmjukt tacka för all fin respons jag fått sedan uppslaget på Insidan i DN, onsdag förra veckan, där jag intervjuades som del i deras kreativitetsserie.

’Vi behöver få tid att dagdrömma’, löd rubriken som i sig gav upphov till mycket tänkvärd diskussion. Tiden ligger i tiden. Med det vill jag säga att det är på tiden att vi på allvar talar om vad vi gjorde med vår tidsuppfattning under 1900-talet och huruvida vi verkligen ska bibehålla den i detta århundrade. Förra seklets hyllade rationaliseringar, effektiviseringar och snabbare teknologier har alltjämt höjt förväntningar och prestationskrav. Men vad händer om vi aldrig hinner stanna upp och tänka en tanke klart? Vad händer om vi är så stressade inför torsdagens deadline att vi aldrig unnar oss att tänka tio år framåt? Det är min övertygelse att vi både ur vårt närmaste livsperspektiv och vårt vidare samhällsperspektiv behöver tid – och icke-tid – att stanna upp för att dagdrömma, fantisera, reflektera, göra insikter, kläcka nya idéer och visualisera orsak och verkan. Det främjar både lycka, nyskapande och hållbarhet inför framtiden.