Thursday, June 24, 2010

prosumers - framväxten av ett nytt fenomen

Tillsammans med forskaren Christofer Pihl arbetar jag för fullt med att nagla fast utvecklingen av det nya prosument-fenomenet, det vill säga hur gränserna suddas ut mellan producenter och konsumenter i en ekonomi alltmer präglad av delaktighet och medskapande. Idag skriver vi på bloggen Modearkivet om fenomenet. Läs här. Fascinerande är att det idag uvecklas nya affärsmodeller i detta gränsland av professionella konsumenter och amatörproducenter. Till hösten presenterar vi ny forskning på området.

På bilden är Alvin Toffler, upphovsmannen till prosument-begreppet (genom boken 'The Third Wave', 1980).

Wednesday, June 23, 2010

Kulturmöllan i Skåne


Kulturmöllan i Lövestad bjuder in till Shadow & Light som är en fyra veckor lång utställning med installationer, performance och workshops på temat skuggor och ljus. Ett trettiotal konstnärer från Skandinavien, England och USA kommer med hjälp av interaktiva projektioner, skuggspel, elektronik, ljusteckningar, transperanta mönster och diabilder förvandla Lövestads gamla mölla till ett skrimrande tittskåp. Initiativtagare är Lars Eklöw, Anna-Maria Eklöw, Johanna Kindvall och Marek Walczak.

Vernissage äger rum lördagen den 10 juli kl 15 med performance och musik. Varje vecka kommer nya experiment och installationer att äga rum där i vissa fall även allmänheten kan delta. Varje lördag mellan 15 -18 hålls perfomance med konstnärer och gästmusiker.

Öppettider:
Fredagar-söndagar från kl. 12-18 under tiden den 10 juli till den 31 juli.
För större sällskap öppnar vi gärna Kulturmöllan även andra tider, efter överenskommelse.

Kulturmöllan
Södergatan 2
275 75 LÖVESTAD
telefon: 0708-474708
epost: lars@kulturmollan.se

Wednesday, June 16, 2010

fall to rise

I wouldn’t have thought that Batman Begins (2005) could present a quote that would stick with me. But it did.


“Why do we fall, Bruce?

So that we can learn to pick ourselves up again.”


Wednesday, June 09, 2010

könsfördelningen i akademin

Ny statistik från Högskoleverket och SCB. Läs pressmeddelandet här och själva publikationen här. En snabb men relevant summering av könsfördelningen av personal vid universitet och högskolor 2009:

Totalt sett är könsfördelningen jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män.

Enbart 23 procent av den administrativa personalen är män.

Enbart 20 procent av professorerna är kvinnor.

Tuesday, June 08, 2010

this place understands that

"This place is beautiful. All the people here are beautiful. It has got an amazing energy - an amazing, amazing feel... and... it's really special. It's full of the same energy it was when I walked in, which is just really embracing. I mean, I think it was the Beatles who said 'All you need is love'. I think this place... this place understands that."

- Melody Gardot


Friday, June 04, 2010

Nationaldagsfira med Pecha Kucha Göteborg!


Sedan 2006 har vi haft möjligheten att njuta av Pecha Kucha Göteborg. Dess dragningskraft har konstant ökat då fler med tiden hittat till detta show- och talarevent där kreatörer från alla discipliner samlas.

20 är konceptet. Det börjar alltid kl 20:20 och respektive talare har 20 bilder x 20 sek tillgodo för sin performance. Extra speciellt blir det därför på söndag då Pecha Kucha Göteborg firar 20-gångersjubileum. Reunionfest och uppladdning med DJs och dansbeat. På deltagarlistan återfinns:

Talarlistan
Notera att talarlistan kan komma att ändras.
* Nationalteatern – Teaterrockgrupp
* Niklas Madsen – Designförslag på ny skattesedel
* Carolina Falkholt – Grafitta
* Karin Granstrand & Annika Wahlström – Folkdräkt 2.0
* Linda Spåman – Pervers Kroki
* PK Mahanandia – Indisk livshistoria
* Ted Hesselbom – Röhsska Museet
* Scott Blixen – Post Punk/Music Art

Bonusakter & DJs
Notera att listan kan komma att ändras.
* DJ Naomi Paradise – dj
* Dan Henriksson – utsmyckning av lokalen
* Klubb Pervers Kroki - Film, liveframträdande och kopieringsmaskin av och med Frida Sjöstam, Nicklas Hultman, Linda Spåman, Jeanette M Rodell, Carin Ohlson, Anna Thörnqvist & dj Dienasty
* Carolina Falkholt Live: Electro + cello
* Jens Thoms Ivarsson – lovat att dansa på bardisken kl. 24.00
* Daniel Rehn – dansnummer/partytält/dj

Söndag 6 juni, Park Lane, Kungsportsavenyn 38, Göteborg. Insläpp från kl 19:30. Hoppas vi ses där!

Thursday, June 03, 2010

Göteborgs Konsthall - Sveriges mest Reko konstinstitution 2010

Konstnärens eviga trixande… för att finansiera sitt uppehälle. Det blir relevant att tala om många bäckar små. Jag har i synnerhet skrivit om det under rubriken "multi-kombinatörerna". Det är ofta det konstnärer måste vara. I rapporten making art Work talar jag om ’innovative money-making’. Olika finansieringslösningar varvas samtidigt eller över tid. Det kan handla gigs via F-skattesedel, försäljning av konst, offentliga utsmyckningsuppdrag, undervisning, konstnärlig forskning vid universitet, olika former av stipendier, a-kassa, brödjobb osv.

Men… ”konstnärer verkar inte veta hur man tjänar pengar eller ens vilja tjäna pengar”. Eller!? Kanske står vi med en upprepat ekande fördom då de konstnärer jag samtalat med på senaste tiden formulerar en annan fråga: ”Varför förväntas vi alltid jobba gratis?”

Som konstnären Erik Krikortz säger; kanske borde vi börja tala om konstvärlden som ’konstsektorn’. Kanske kunde det leda till en annan relation till finansiering av konst. Krikortz talar gärna om ytterligare finansieringalternativ. Bland annat uppmuntrar han andra konstnärer att jobba i projektform som han så framgångsrikt gjort. Projekt kan fördelaktigt drivas med olika finansiärer och sponsorer.

Hans senaste projekt lanseras idag. Inte i konstnärlig form, men i rapportform. Arbetsvillkoren för svenska konstnärerna är på agendan. I fokus är landets konstinstitutioner och frågan huruvida de ger ersättning till de utställande konstnärerna. Tillsammans med kollegorna Jan Rydén och Tanja von Dahlern har Krikortz skapat en ”rättvisemärkning”, Reko-märkningen. Bland annat har undersökts om det upprättas skriftliga avtal, om konstnärerna får sina kostnader betalda, och om det betalas korrekta utställningsarvoden. 86 konsthallar och museer i Sverige har legat under luppen. Bilden som träder fram är mycket brokig.

Sex konstinstitutioner för Reko-märkning. Den som utses till Sveriges mest Reko konstinstitution 2010 är Göteborgs Konsthall.

A som i arkitekt

Viktig för samtalet om Göteborg, tillika min favorit-urbanist, är Kerstin Elias. Läs om henne i Arkitekten maj 2010.
Kerstin har för övrigt författat ett fantastiskt examensarbete jag har för avsikt att omnämna på bloggen. Arkitekt med stort A - eller litet? Det är en utav frågorna som ställs. Hon gör en klockren samtidsanalys samtidigt som hon väcker viktiga frågor om arkitektens roll in i framtiden. To be continued, således...