Thursday, June 03, 2010

A som i arkitekt

Viktig för samtalet om Göteborg, tillika min favorit-urbanist, är Kerstin Elias. Läs om henne i Arkitekten maj 2010.
Kerstin har för övrigt författat ett fantastiskt examensarbete jag har för avsikt att omnämna på bloggen. Arkitekt med stort A - eller litet? Det är en utav frågorna som ställs. Hon gör en klockren samtidsanalys samtidigt som hon väcker viktiga frågor om arkitektens roll in i framtiden. To be continued, således...

No comments: