Thursday, June 30, 2011

Svenskt Näringsliv; vilken framtid vill ni se?

Tänk om alla tänkte som jag... hur skulle samhället se ut då?
- Katastrof. Då skulle samhället inte utvecklas framåt.


Om min respons istället blivit 'Ja, tänk vad bra!' då kanske jag också hade förespråkat att vi gör rationell ingenjörskonst av den unga generationens framtidsdrömmar och dessutom förespråkat att vi möjliggör några få utbildningsvägar samtidigt som vi omöjliggör en rad andra.


Man får gratulera Svenskt Näringsliv till att ha åstadkommit dagens 'snackis'. Men är det verkligen enfald ni vill förespråka? Den enfald som är motsatsen till mångfald och som i allra högsta grad skulle prägla morgondagens Sverige om vi skolar in alla i samma smala tänkande. 


'Konsten att strula till ett liv' är en, av Svenskt Näringsliv, ännu opublicerad rapport *[uppdatering nedan]. Det är svårt att kommentera på något man inte sett, men det som står att läsa i SvD och DN idag räcker gott för att man ska bli mörkrädd.


>>i SvD: "Konst- och humaniorastudenter har svårare att få jobb än ingenjörer, konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport. De föreslår därför att studiebidragen sänks för studenter inom de ämnena."   


>>i DN: "Filosofer har svårare att få jobb än ingenjörer, konstaterar Svenskt Näringsliv som vill att studiemedlens bidragsdel ska sänkas och lånedelen höjas för studenter inom exempelvis humaniora och konst."


Frågorna som hopar sig är många: Förväntas förutsättningarna för dagens yrkesutövare i Sverige vara status quo? Ska de som förväntas gå de lägsta inkomsterna till mötes straffas med de högsta studielånen? Ska de "alternativa" utbildningsvägarna tillhöra en priviligerad skara? Ska vissa yrkesgrupper, och därmed brinnande intressen och kompetenser, inte få finnas? Är vissa mer rätt än andra? Är vi dömda på förhand? 


Ska vi verkligen definiera morgondagen utifrån gårdagens framgångar eller ens utifrån dagens förutsättningar? Bättre är väl i så fall att formulera vilket samhälle vi strävar efter i framtiden. Ställer vi frågan rätt och tänker igenom svaret, så tror jag knappast att Svenskt Näringsliv skulle svara att de framför sig har visionen om ett Sverige där alla är civilingenjörer.

Jo, jag blev nära in på mörkrädd av denna läsning. Men vi kan välja att låta det bli en lektion i att inte låta sig skrämmas. Bättre är istället att hjälpa till att föra Svenskt Näringsliv ut i visdoms- och kunskapsljuset. Visdom säger att en människa inte är fri som inte getts möjlighet att vandra sin väg. Vi önskar väl ändå inte att förslava landets studenter och framtida arbetskraft. Kunskap behöver för sin utveckling att olika kunskapsområden parar sig med varandra. En aktiv mångfald där möten med oliksinnade från varierade kunskapsbakgrunder främjas är grogrunden för den nydanande kreativiteten och därmed innovationen. 


Framtidens näringsliv bygger på det oväntade som uppstår i nya konstellationer av människor med olika kompetenser och erfarenheter. I skärningspunkten mellan oliktänkande och olikvetande föds de nya och unika idéerna. Jag älskar att förkovra mig i den forskning som gång på gång visar att historiens mest kreativa epoker tog plats i de miljöer där nyfikenheten och framåtandan rev konventionella murar och erbjöd människor med olika kompetenser att umgås på lika villkor. (Se bland annat Gunnar Törnqvists och Åke E Anderssons publikationer från 1980-talet.) 


Vi kan inte styra denna kreativitet, men vi kan ge den infrastruktur och grundläggande förutsättningar. Att inte uppmuntra en bredd av olika typer av kunskaper och yrkesutövande är att kväva dessa framtidsförutsättningar. Det vore förödande.


Visst kan vi i många fall behöva förbereda våra studenter bättre inför de karriärsmässiga utmaningar de står inför - men också möjligheter. Insatserna från samhällsnivå ska väl ändå inte vara att kväva framtidsdrömmar som omsätts i sin första gestaltning? Insatserna bör istället sättas in i en senare fas och bemöta frågan: Hur skapar vi en arbetsmarknad och ett näringsliv där många olika kompetenser kan verka och också mötas? Hur kan vi bädda för att så en mångfald av olika frön och sedan erbjuda stöd på tillväxtvägen så att de kan gro och spira mot oanade höjder? Vi varken kan eller behöver förutse framtidens alla utvecklingar. Vi behöver ge stöd, näring och tillit.


Kanske tycker Svenskt Näringsliv att de i detta infall gör ett djärvt utfall. Ett, i mina ögon, modigt Svenskt Näringsliv hade verkat för att ingenjörer och konstnärer, ekonomer och humanioravetare hade arbetat mer tillsammans för att åstadkomma det nya - det nya vi omöjligt ännu kan skåda.


Svenskt Näringsliv; är det gårdagens eller framtidens näringsliv ni vill forma?


----------------------------------------
Uppdatering: Rapporten är tydligen publicerad, om än daterad till Juli, 2011. "Konsten att strula till ett livOm ungdomars irrvägar mellan skola och arbete". Rapporten tar upp Sveriges problematik i relationen mellan utbildning och arbetsmarknad - problematik värd att uppmärksamma i ett land där färre ska försörja fler. Sedan följer dessa studiemedelsrelaterade incitamentsförslag som skrämmer mig. Varpå jag blir lite glad av att se att rapporten påpekar att arbetsmarknaden måste förbättras, EMELLERTID ur den synpunkt att ungdomsarbetslösheten måste motverkas så att unga inte slösar resurser genom att studera i brist på annat... Återigen; var finner vi uppmuntran till åtgärder som långsiktigt skulle främja ett diversifierat, inkluderande, nydanande och hållbart yrkes- och näringsliv?
---------------------------------------
Uppdatering 2: Vid närmare läsning av rapporten tycker jag också att den manar till något som jag efterfrågat länge: En kvalificerad diskussion om kulturens roll i samhället - om kulturens roll, inte bara som värnare om kritiskt tänkande och demokrati, utan också som en gemensam medvetandegörare i samhällsutvecklingen.
---------------------------------------
Uppdatering 3: "Huvudlöst", säger Göteborgs Universitets rektor Pam Fredman i sin distinkta kritik av Svenskt Näringslivs rapport. Läs >>här.
---------------------------------------
Uppdatering 4: Jag rekommenderar varmt läsning av Tobias Nielséns 'Fem svar till Svenskt Näringsliv', Kulturekonomi.

Wednesday, June 29, 2011

sleep on it!

A good night's sleep is one of the most important pillars for good life quality. Sleeping a regular 7-8 hour night is beneficient for your short term health as well as for the length of your life. The other day, I read that not only sleeping less than that, but also sleeping more than that, will shorten your life. A good and regular sleep obviously make you think and act quicker in a waken state. Then, an interesting question is what really is going on during sleep. Today, I stumbled into this >>text suggesting that "sleep really is one of the most effective ways to effortlessly spur creative thinking", boosting the meaning of the old say 'sleep on it'.

wish out loud

Sometimes you just need to say your wish out loud!

när ord öppnar sig

"När dina ord öppnar sig ger de ljus." Ps 119:130

Thursday, June 23, 2011

framtid för Norrbotten och hyllning till Boden

Den 27 maj talade jag i Norrbotten under titeln 'Hur kan din plats bli rätt plats?' i samband med Länsstyrelsens arrangemang 'Vi tar tempen på länet! : Attraktivitet - nya näringar och goda livsmiljöer'. Norrbotten må ha sina utmaningar med befolkningstal och utflyttning av kvinnor. Men länet uppvisar mycket sprudlande vilja och god potential inför framtiden. Den ovanligt intressanta och givande dagen har dokumenterats av Åsa Petersen >>här.

Värdstad för dagen var Boden. Så här löd min hyllning till staden:

Hyllning till Boden

Det finns en plats på jorden där solen ofta ler,
Om än inte jämt på himlen,
I varje männskas själ.

Det finns en plats på jorden där lugnet ger oss ro,
Dit vill jag komma åter
Där vill jag bygga bo.

Det finns en plats på jorden med årstider som få
Från grått till vitt till grönt till gult
Det bliva aldrig trist och fult

Det finns en plats på jorden
Där människorna ler
Den platsen heter Boden
Hit vill jag komma mer

Wednesday, June 22, 2011

vetenskapsfest, hjärna & lärande

Jag är på väg till utvärderingsmöte med det fantastiska gänget bakom Vetenskapsfestivalen. Bjuder här på ett klipp från årets festival på det spännande och viktiga temat hjärna och lärande.

Tuesday, June 21, 2011

on hesitation

Don't live your life in hesitation. Hesitation is the ignorance of opportunities.

Monday, June 20, 2011

I am

I am the known and the undiscovered. I am the voice and the yet unheard of. 
I am a captain and still a passenger. I am a wave that carries the ocean. 
I am a tree and but a blossom. I am all that you see and what is yet to be.

Friday, June 17, 2011

the face of the passing interspaceKvillebäcken, Gothenburg. Before the sun sets behind the rooftops, I watch the light of graffiti art rise in the liminality of an area torn down, waiting for a new one to be built.

Gentrification by a blow. Not by a flow. A political decision which levels the old to the ground and replaces it with a detailed plan of a new residential area. Leaving no space, whatsoever, for future imagination. And still, it loudly proclaims:

"With a little imagination, you can see the sun set behind the roof ridges." The words are those of the first add revealing what is to become of the bare terrain.

And yet, or because of that, seeds of imagination are being planted by graffiti artists finding a free but temporary space to work on.

The old and the new area stand in sharp contrast to each other. Nevertheless, the current interspace activity seems to be whispering, wanting for something in between... But how long will it go on? How long will there be allowing room? Not knowing, I report with an eye on the face of a passing interspace.

expand yourself

As the highest tree has the strongest roots; 
you need to nurture your roots 
and grow your wings 
to live life to the fullest.

Wednesday, June 15, 2011

förfrågningar via Volante, tack

Kul att det kommer in mycket förfrågningar. Jag har tyvärr svårt att hinna med inkommande mail och samtal just nu, så jag vill passa på att flagga för att jag har en mycket trevlig och tillmötesgående agent som alltid är redo att bemöta frågor och beställningar. Ring Simon på Volante! Telefonnummer samt min talarinformation finner du >>HÄR.

Saturday, June 11, 2011

firar 15 år av kamp för barn & ungas rättigheter

Röda Korsets Ungdomsförbunds riksårmöte går av stapeln denna helg i Norrköping - parallellt med att Svenska Röda Korset har sin stämma. Jag har nöjet att tillsammans med fantastiska Hanna Hallin vara ordförande för ungdomsförbundets möte. Det är definitivt en ära att få vara med och underlätta med struktur till det beslutsfattande som banar väg för framtiden i en organisation som gör mycket nytta för barn och unga i Sverige och världen.

Utöver de spännande framtidsdiskussionerna, firar idag Röda Korsets Ungdomsförbund sin 15 årsdag med tårtkalas. Från gårdagen uppmärksammas den manifestation vi höll idag av NT: Alla barn leker inte krig.          

Sunday, June 05, 2011

change of season

This is a tribute to my friends in India who are saying goodbye to summer and happily welcoming the rain - while we over here are entering our yearly period of worshipping the sun...


Friday, June 03, 2011

imagination unboundedly

Weekend time! Rembember to give yourself that interspace in time for your thoughts and imagination to travel unboundedly. Bon voyage!

pain is possibility

Pain is possibility. Pain is a wake-up call from which we can grow love, insight, awareness and a more fulfilled life.

Wednesday, June 01, 2011

Theroux illuminates the illusion of global proximity

"Google Earth, cell phones, and the Internet are all making the world seem smaller—but the illusion of close contact makes travel more important than ever."

Paul Theroux, in Newsweek, May 15, 2011