Thursday, June 23, 2011

framtid för Norrbotten och hyllning till Boden

Den 27 maj talade jag i Norrbotten under titeln 'Hur kan din plats bli rätt plats?' i samband med Länsstyrelsens arrangemang 'Vi tar tempen på länet! : Attraktivitet - nya näringar och goda livsmiljöer'. Norrbotten må ha sina utmaningar med befolkningstal och utflyttning av kvinnor. Men länet uppvisar mycket sprudlande vilja och god potential inför framtiden. Den ovanligt intressanta och givande dagen har dokumenterats av Åsa Petersen >>här.

Värdstad för dagen var Boden. Så här löd min hyllning till staden:

Hyllning till Boden

Det finns en plats på jorden där solen ofta ler,
Om än inte jämt på himlen,
I varje männskas själ.

Det finns en plats på jorden där lugnet ger oss ro,
Dit vill jag komma åter
Där vill jag bygga bo.

Det finns en plats på jorden med årstider som få
Från grått till vitt till grönt till gult
Det bliva aldrig trist och fult

Det finns en plats på jorden
Där människorna ler
Den platsen heter Boden
Hit vill jag komma mer

No comments: