Monday, January 31, 2011

kulturens framtider

Idag samtalar vi om framtidens kulturer på konferensen KulturSverige 2040. Det är SweCult i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Sveriges kommuner och landsting som bjuder in. Se program HÄR

Vart är kulturen på väg? Vad innebär kultur och kulturliv i Sverige om 30 år? Hur förändras spelplanen – och spelreglerna? Vad händer med kulturpolitiken? Vilka är utmaningarna, överraskningarna? Vilka är de sega strukturerna? Vad av det vi ser idag är dagsländor och vad är tunga trender? SweCult, det svenska kulturpolitiska observatoriet, inbjuder alla i KulturSverige – utövare, politiker, arrangörer, organisationsfolk, företagare, journalister, kulturförvaltare, forskare till samtal i dessa frågor. För två år sedan ordnade vi konferensen KulturSverige Nu. Nu lyfter vi blicken framåt.
Som underlag har vi tagit fram boken FRAMTIDEN ÄR NU – KULTURSVERIGE 2040: VAD VI VET, VAD VI TROR, VAD VI VILL. Redaktörer är Tobias Nielsén och Sven Nilsson. I boken har 30 forskare, journalister och kulturdebattörer inbjudits att tänka kring kulturens innebörd och betingelser på 30 år sikt med utgångspunkt i vad vi redan kan se i nuets dynamiker. FRAMTIDEN ÄR NU väver en bild med både våldsamma förändringar och ett märkligt lugn inom ett trögrörligt system. Vilka krafter vinner?I boken medverkar: Sven-Eric Liedman, Rasmus Fleischer, Evelina Wahlqvist, Jan Åman, Daniel Johansson, Nicklas Lundblad, Emma Stenström, Lars Åberg, Bo Rothstein, Vanja Hermele, Lars Melin, Rudolf Antoni, Anders Rydell, Hynek Pallas, Owe Ronström, Ann Steiner, Annina Rabe, Bo Nilsson, Fredrik Österling, Per-Arne Tjäder, Pia Huss, Kristian Berg, Daniel Sandström, Nina Wormbs, Katarina Renman-Claesson, Jenny Johannisson, Sverker Sörlin, Tobias Harding, Olle Wästberg, Leif Jakobsson.

Wednesday, January 26, 2011

the heart asks pleasure first

I remember my dear friend Johanna's fifteenth Birthday like it was yesterday and like it was paradise. She brought the CD-player from her father's house down to the beach. We sat down in the sand, watching the ocean waves while listening to these breathtakingly beautiful tunes. Indeed, the heart asks for pleasure first.


Monday, January 24, 2011

go with the wind


Learn how to set sail and how to read the skies. 
Go with the wind and enjoy the flow of the waves. 
Be the captain of your boat. Yet know, 
you will never control the motion of the sea.

(Inspired by my dear friend Petra)

Thursday, January 20, 2011

Monday, January 17, 2011

Martin Luther King, Jr. Day

I have a dream. Do you have a dream?


It is Martin Luther King, Jr. In most of the US, this Monday is celebrated as the King Day of Service. In my corner of the world, I light a candle and remember his good and inspiring words. Words about love, passion, transition, creativity and faith. Here are some of them:


"Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase."


"Life's most persistent and urgent question is, 'What are you doing for others?'" 


"History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people." 


"Our lives begin to end the day we become silent about things that matter." 


"The means by which we live have outdistanced the ends for which we live. Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men." 


"An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity." 


"I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant."


"At the center of non-violence stands the principle of love." 


"Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that." 


"Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness."


"I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character."Friday, January 14, 2011

idag i CS Utbildningsbilaga: mina 4 grundsteg till kreativitet

'Kreativt kräver mod och tillit'. Malin Ulfvarson intervjuar mig i ComputerSwedens utbildningsbilaga som publiceras idag. Läs om hur mod, inspiration, kontraster, minne och struktur alla är komponenter för att stärka kreativiteten.

I reportaget kan du även bekanta dig med mina fyra grundsteg till kreativitet: TID - TANKE - TILLIT - TILLTAL

Thursday, January 13, 2011

den som sår får skörda – om värdet i förberedelse

Jag hade ovanligt fint frukostsällskap denna morgon. Vi talade bland annat om värdet i vision och målsättningar. Vi talade om tron på att det är värt att lägga ned tid på att så, därför att det man sår får man förr eller senare skörda. En bondes logik som kan överföras till en livets logik. Det är bara det att för oss som inte är bönder till yrket har cyklerna en annan tidsram. Vi som gillar att tänka långsiktigt kan lägga ned några år på förberedelse, på att lära oss något eller utveckla något. Exakt när och hur vi skördar har vi knappast någon precis prognos kring. Därför att under tiden vi sår, investerar i framtidstro, förbereder och lär oss så hinner världen förändras. Var vi sedan kommer väl till pass och börjar skörda kan bli en oväntad och positiv överraskning både för oss själva och för omvärlden. (Se här om varför Paulo Coelho föredrar att plantera framför att bygga i livet.)

Frågan vi ställer oss när vi investerar i framtiden är om vi gör det på bekostnad av att leva i nuet. Vi hör ofta att vi bör ’leva som om varje dag vore den sista’. Men jag har alltid känt mig skeptisk till att köpa det mottot rakt av. Vad händer då med långsiktighet, hållbarhet och det faktum att genomförandet av många drömmar tar tid, kräver jobb och tålamod!? Jag trivs betydligt bättre med Mahatma Gandhis motto i frågan: “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” Det säger något om balans, hur vi kan tänka kortsiktigt och långsiktigt om vartannat, om hur detaljer utgör helheten och om hur varje litet beslut på vägen påverkar framtiden. Jag kan se och jobba framåt och emellanåt finna kraft i det kravlösa nuet. Jag kan även här och nu njuta av att arbeta med processen som med tiden leder mig fram till en annan plats. Nuet och framtiden är inget motsatspar. Jag reserverar mig således mot uppmaningen ’carpe diem’. Jag har lärt mig att fånga ögonblicket. ’Carpe kairos’ är istället min filosofi (tidigare reflekterat kring här). Jobba för det du tror på och var inkännande nog att inse när både du och omvärlden är redo för det nya. God tajming bygger på förberedelse följd av förmågan att kunna lyssna inåt och utåt. Finna samklang.

Värdet i denna förberedelse intresserar mig och nu plockar jag upp slingan från två tidigare inlägg, se här och här, och bjuder på två ytterligare varianter av vad som i grund och botten är samma livsdevis. En god livsdevis bör vara universell och tidlös. Detta är en sådan. Kanske har vi nu funnit denna devis ursprungstappning då Topstone-visionären Johan Eriksson Lassbo, som först gjorde mig uppmärksam på detta talesätt, spårat det vidare in i den österländska mystiken…

Under ett intressant samtal med Johan Eriksson Lassbo, kläcker han ur sig följande ord som klänger sig fast i mitt medvetande:

”Turen drabbar den väl förberedda.”

Johan finner att uttrycket är inspirerat av Louis Pasteur som ska ha sagt:

”La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés.”

vilket på ett ungefär betyder:

”Turen ler endast åt väl förberedda själar.”

Denna tråd plockade jag så upp igen jag upp igen när jag i förbifarten snubblade över följande ord:

”Luck is where preparation and opportunity meet.”

Ytterligare en variant av devisen trillar över mig i min läsning av en utav de twittrare jag mest uppmärksamt följer:

“Luck is to be prepared for opportunities when they arise.”, vilket är uttalat av Mark Cuban.

Så hör Johan Eriksson Lassbo av sig på nytt:

”Sluta leta fel. Börja leta rätt.”, uppmanar han i sin egen tolkning av mottot.

Johan har nämligen lyckats spåra uttrycket till den österländska filosofin. Kanske är det uttrycket i sitt ursprungsformat…!?

”Turen väljer det förberedda sinnet.”

Jag tilltalas av devisens twist i olika tappningar. Den österländska mystiken möter den västerländska logiken. En delad insikt om utfall i livet. Vi kan bädda för tur och framgång. Den västerländska logiken förespråkar ditt aktiva val av förberedelse. Den österländska mysticismen påtalar att du efter föreberedelse blir utvald av universum.

Gemensamt säger de att det är väl värt att investera i förberedelse. Ty allting har sin tid. Det finns en tid för att så. Det finns en tid för att skörda.

Tuesday, January 11, 2011

att profilera platsens anda

När jag idag föreläste på HDK för universitetets master-studenter i Business & Design var temat staden och kreativiteten. Vilka är de platsegenskaper som behövs för att generera kreativitet hos människor? Egenskaperna som behövs är både fysiskt påtagliga och emotionellt betingade. De senare är förstås svårare att ringa in och nagla fast. Vad är det för föreställningar om platsen som först lockar mig dit? Vad är det sedan i andan och atmosfären som avgör om jag vill komma tillbaka eller till och med slå mig ned på platsen? Mina känslor kring platsen avgör om jag känner mig hämmad eller hemma där, borta eller i blom just där.

En utmaning är det förstås om man i promotion-syfte vill försöka återge och förmedla platsens anda - platsens själ.

- För studenterna idag visade jag först en utav kortversionerna av filmen 'Meet the World in Gothenburg' som ska marknadsföra destinationen Göteborg. Efter ett års filmande lanserades den så i december. Filmen kan sammanfattas vara en fartfylld smältdegel av ansikten, musik och fest (första filmen nedan).
- Sedan tittade vi på Göteborg Energis nya reklamfilm 'Vi ger kraft åt Göteborg'. Musik: Timo Räisanen, 'Aldrig långt bort'. Även här tema Göteborg. Denna film kan snarare sammanfattas med orden långsamt och längtan (andra filmen nedan).

Alla i klassrummet tycktes rörande överens om att Göteborg Energis film var bättre; den berörde mer och förmedlade bättre känslan man i detta rum hade för Göteborg.

Det ska sägas att Göteborgs reklamfilm har för avsikt att attrahera fler evenemang, möten, kongresser, studenter, företag och andra besökare. Göteborg Energis reklamfilm däremot riktar sig mot en kundkrets som redan har en stark relation till staden. Trots olika syften och målgrupper tror jag emellertid att en jämförelse av dessa filmer emellan kan säga en del om utmaningen i att försöka återge samt profilera en plats anda och själ. Den första filmen säger 'möt världen i Göteborg' medan den andra filmen tycks säga 'känn dig hemma' och 'finn dig själv i Göteborg'. Vad det gäller den utåtriktade marknadsföringen av staden bör inte förglömmas vikten av att invånarna känner igen sig i profileringen. De är de sanna ambassadörerna för staden.Monday, January 10, 2011

business & design

I'm looking forward to giving a lecture tomorrow for the Business & Design master students at the University of Gothenburg. The master programme, which started in 2008, is being run as a partnership between between HDK School of Design and Crafts and the School of Business, Economics and Law. It has already made the BusinessWeek list on the World's Best Design Programmes. Take a closer look here.

reconciliation is liberation

A time of conflict and differences can serve its purposes. But when you’re ready; reconcile. Reconciliation is the offering of a peace gift to the other person involved – and to yourself; the definite liberation from a painful part of your history.


[reconciliation = the reestablishing of coridal relations]

Friday, January 07, 2011

the great teacher

"The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires." 
- William Ward
(Thank you Annette for the quotation)

Monday, January 03, 2011

patiently forward

I believe in constantly walking forward, however patiently. 
I've always found the answers along the road.

Sunday, January 02, 2011

tittar in hos @JournalistLisah


Ung, charmig, talangfull tv-reporter på frammarsch. Lisah Silfwer var tidig med att visa på hur man fördelaktigt kan använda sociala medier inom journalistyrket. Gläder mig att se att hon nu även tagit steget in i bloggosfären. Välkommen Lisah! Följ henne på @JournalistLisah.

coffee break
The Guardian about lovingly served coffee, about sociable cafés and about how we love to "fika" in Gothenburg. <Read here>