Tuesday, January 11, 2011

att profilera platsens anda

När jag idag föreläste på HDK för universitetets master-studenter i Business & Design var temat staden och kreativiteten. Vilka är de platsegenskaper som behövs för att generera kreativitet hos människor? Egenskaperna som behövs är både fysiskt påtagliga och emotionellt betingade. De senare är förstås svårare att ringa in och nagla fast. Vad är det för föreställningar om platsen som först lockar mig dit? Vad är det sedan i andan och atmosfären som avgör om jag vill komma tillbaka eller till och med slå mig ned på platsen? Mina känslor kring platsen avgör om jag känner mig hämmad eller hemma där, borta eller i blom just där.

En utmaning är det förstås om man i promotion-syfte vill försöka återge och förmedla platsens anda - platsens själ.

- För studenterna idag visade jag först en utav kortversionerna av filmen 'Meet the World in Gothenburg' som ska marknadsföra destinationen Göteborg. Efter ett års filmande lanserades den så i december. Filmen kan sammanfattas vara en fartfylld smältdegel av ansikten, musik och fest (första filmen nedan).
- Sedan tittade vi på Göteborg Energis nya reklamfilm 'Vi ger kraft åt Göteborg'. Musik: Timo Räisanen, 'Aldrig långt bort'. Även här tema Göteborg. Denna film kan snarare sammanfattas med orden långsamt och längtan (andra filmen nedan).

Alla i klassrummet tycktes rörande överens om att Göteborg Energis film var bättre; den berörde mer och förmedlade bättre känslan man i detta rum hade för Göteborg.

Det ska sägas att Göteborgs reklamfilm har för avsikt att attrahera fler evenemang, möten, kongresser, studenter, företag och andra besökare. Göteborg Energis reklamfilm däremot riktar sig mot en kundkrets som redan har en stark relation till staden. Trots olika syften och målgrupper tror jag emellertid att en jämförelse av dessa filmer emellan kan säga en del om utmaningen i att försöka återge samt profilera en plats anda och själ. Den första filmen säger 'möt världen i Göteborg' medan den andra filmen tycks säga 'känn dig hemma' och 'finn dig själv i Göteborg'. Vad det gäller den utåtriktade marknadsföringen av staden bör inte förglömmas vikten av att invånarna känner igen sig i profileringen. De är de sanna ambassadörerna för staden.No comments: