Monday, January 31, 2011

kulturens framtider

Idag samtalar vi om framtidens kulturer på konferensen KulturSverige 2040. Det är SweCult i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Sveriges kommuner och landsting som bjuder in. Se program HÄR

Vart är kulturen på väg? Vad innebär kultur och kulturliv i Sverige om 30 år? Hur förändras spelplanen – och spelreglerna? Vad händer med kulturpolitiken? Vilka är utmaningarna, överraskningarna? Vilka är de sega strukturerna? Vad av det vi ser idag är dagsländor och vad är tunga trender? SweCult, det svenska kulturpolitiska observatoriet, inbjuder alla i KulturSverige – utövare, politiker, arrangörer, organisationsfolk, företagare, journalister, kulturförvaltare, forskare till samtal i dessa frågor. För två år sedan ordnade vi konferensen KulturSverige Nu. Nu lyfter vi blicken framåt.
Som underlag har vi tagit fram boken FRAMTIDEN ÄR NU – KULTURSVERIGE 2040: VAD VI VET, VAD VI TROR, VAD VI VILL. Redaktörer är Tobias Nielsén och Sven Nilsson. I boken har 30 forskare, journalister och kulturdebattörer inbjudits att tänka kring kulturens innebörd och betingelser på 30 år sikt med utgångspunkt i vad vi redan kan se i nuets dynamiker. FRAMTIDEN ÄR NU väver en bild med både våldsamma förändringar och ett märkligt lugn inom ett trögrörligt system. Vilka krafter vinner?I boken medverkar: Sven-Eric Liedman, Rasmus Fleischer, Evelina Wahlqvist, Jan Åman, Daniel Johansson, Nicklas Lundblad, Emma Stenström, Lars Åberg, Bo Rothstein, Vanja Hermele, Lars Melin, Rudolf Antoni, Anders Rydell, Hynek Pallas, Owe Ronström, Ann Steiner, Annina Rabe, Bo Nilsson, Fredrik Österling, Per-Arne Tjäder, Pia Huss, Kristian Berg, Daniel Sandström, Nina Wormbs, Katarina Renman-Claesson, Jenny Johannisson, Sverker Sörlin, Tobias Harding, Olle Wästberg, Leif Jakobsson.

No comments: