Friday, December 31, 2010

life is like a box of fortune cookies

Writing fortune cookie messages...

Dear readers,

I've been spending the day in the company of good friends, preparing our New Year's Eve dinner with love and care. I've especially enjoyed making fortune cookies for the guests, portraited above. I'm now excited to throw myself into the celebration of 2010 - the year that has become the most important year of my life - so far. I'm humbly and happily moving forward into 2011 with the new insights gathered during last year.

I wish you a happy, loving, joyful, challenging and insightful 2011.
Live life to the fullest!

I'll now treat you with some of the bossa nova that has accompanied us during today's preparations. Enjoy!

Thursday, December 30, 2010

connection

Instead of disconnecting; 
connect – with yourself and with other people.

Wednesday, December 29, 2010

being out there or in here

From being ‘Out Here On My Own’ to being in here by myself, or by your side. There are always doors to be opened. Sometimes, I open the door to the lovely voice of Irene Cara.

“…Always reaching for that rising star. To guide me far and shine me home…
…Until the morning sun appears. Making light of all my fears…
…I may not win, but I can’t be thrown out here on my own…”Tuesday, December 28, 2010

let your inner beauty shine throughTwo days ago, I suggested that “The world unfolds through our eyes. Always try to see the beauty in it.” I received a comment saying that my idea simultaneously carries a shallow and deep connotation. Hence, I came to consider the way one views – not just anything, but in particular – other people, and the way one is viewed by other people. The ‘how?’, ‘when?’ and ‘why?’.

I ended up reading this article by Ky Henderson supposedly expressing ‘The guy's perspective on the elusive concept of "inner beauty"’, which – quite poorly, I must say – argues that there is no such thing as inner beauty. The main argument is that “beauty is tangible, beauty is sensory, and beauty is external. People who refuse to admit this need only walk down the street with a beautiful woman.” The article is a bit more nuanced towards the end; I give Henderson that. But what better suits my view of [wo]man are the words of a lady who most definitely represented both inner and external beauty in mutual reinforcement with each other.

Ladies and gentlemen, I give you Audrey Hepburn:

"For attractive lips, speak words of kindness.
 
For lovely eyes, seek out the good in people. 


For a slim figure, share your food with the hungry. 


For beautiful hair, let a child run his or her fingers through it once a day. 


For poise, walk with the knowledge that you never walk alone. 

People, even more than things, have to be restored, renewed, revived, reclaimed and redeemed; never throw out anyone.

Remember, if you ever need a helping hand, you'll find one at the end of each of your arms. As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others. 

The beauty of a woman is not in the clothes she wears, the figure that she carries or the way she combs her hair. 


The beauty of a woman must be seen from in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides.

The beauty of a woman is not in a facial mode but the true beauty in a woman is reflected in her soul. It is the caring that she lovingly gives the passion that she shows. The beauty of a woman grows with the passing years." 

Sunday, December 26, 2010

seek beauty

The world unfolds through our eyes.

Always try to see the beauty in it.

Tuesday, December 21, 2010

create room for the tomorrows

Like throwing out old wardrobe garments to fit new ones in, 
you need to say goodbye to your yesterdays in life 
to create room for your tomorrows.

Saturday, December 18, 2010

kaleidoscope


The creative process is like a kaleidoscope. You need courage to shake, stir and create disorder. But you do it because you know that out of chaos will crystallise a new, unique, unexpected and beautiful pattern.

Den kreativa processen är som ett kalejdoskop. Det krävs mod att i ett första steg skaka om och skapa oreda. Men man gör det därför att man vet att det ur kaoset utkristalliserar sig ett nytt, unikt, oväntat och vackert mönster.

dream on

”Kontroll är en illusion.”

Jag har på senaste tiden funderat mycket över det bedrägliga i illusionen. Tar därför fasta på dessa ord. De framförs av Robyn i intervju av TV4s Jesper Börjesson. Sändes i Nyhetsmorgon lördag dags datum. Genom hennes spröda framtoning; knipskarv livsvisdom. Robyn vet att hon kan ha kontroll över sitt eget välmående. Hon ser till att ha koll på sin kreativa process. I övrigt; släpp taget. Let go. Kontroll över någonting annat är blott en illusion. Acceptera. Eller. Dream on.

Monday, December 13, 2010

nya konsumtionsmönster

Jag skriver hästlängder av text men har inte mycket tid över för bloggen. Bjussar på ett sammanfattande stycke ur den text jag just nu skriver om nya konsumtionsmönster:

"Nya konsumtionsmönster utkristalliserar sig i vår samtid – skiljer sig från 1900-talets och industrialiseringens. Delvis handlar det om sociologiska anledningar; tillfredsställda materiella behov ger upphov till efterfrågan på upplevelser. Delvis handlar det om nya teknologier och frigjord tid; digitaliseringen möjliggör billig och blixtsnabb distribution. Det talas om framväxten av ’Generation Gratis’. Till de skönmålade aspekterna hör att medskaparanda ersätter nollsummespel och konkurrensutsatthet. Till de mer kritiska frågetecknen hör konsekvenser för kvalitet, värdeskapande och geografi."

kulturutövares villkor

Jag får höra att bloggen Luspank och Idérik skrivit om mig: Årets kommunikatör tror på kulturen. I och med det finner jag vägen till en mycket intressant blogg. Den går under samma namn som boken utgiven tidigare i år. Luspank och Idérik är författad av Ulla-Lisa Thordén och Thomas Östberg. Boken riktar sig till kulturskapare och är en praktisk guide om företagandets och säljandets konst. Glad gör mig initiativ som uppmuntrar kultursektorns många företagare att gå från ofrivilliga till frivilliga entreprenörer. Ulla-Lisa Thordén och Thomas Östberg kan du se i SVT Debatt på torsdag 16 december kl. 22.

Sunday, December 12, 2010

do not fear

Today, I woke up to a sunny sky over a traumatised Sweden. Suicidal bomber in Stockholm last evening. Why? We can’t jump to conclusions. Why don't we just make use of the experience to develop compassion for those who live with these kinds of tragic events on a weekly basis. Moreover, we shouldn’t fear. The words that come into my mind are:

The best way to fight terrorism is by not being terrorised.

Wednesday, December 08, 2010

kulturen behövs

"Kulturens funktion är att sätta oss i kontakt med ­hjärtat – få oss att känna – och med hjärnan – få oss att tänka nytt."

Läs ttela.se som summerar den föreläsning jag höll på Framtidsforum för Trollhättan och Vänersborg, som jag också skrivit om. Läs resumén HÄR. Med reservation för att jag visst är orolig för delar av fordonsindustrin - det är själva fordonskrisen jag oroar mig mindre för #krisoptimist.

Tuesday, December 07, 2010

express yourself

Express yourself! Each individual deserves to find her/his unique voice in life, whether it involves words or otherwise. Thankfully, there are many ‘otherwise’.

mina kreativitetsrecept i hemmets journal

Läs mina kreativitetsrecept i intervju för Hemmets Journal. ’Så blir du mer kreativ!’ Om skaparlust, lycka, kryddor, problemlösning, mellanrum, icke-tid, förhållningssätt, förändring, idéer, mod, disciplin och koncentration.

Monday, December 06, 2010

sista chansen e-läsa mitt kapitel

Sista chansen till e-läsning av mitt kapitel "Mellanrummen" i boken Framtiden är nu. Om platsens betydelse för kreativitet.

silence is bliss

Silence is bliss. Cherish it while you have it. Silence bestow listening. Listening is the key to your own insight as well as to better communication with others.

Saturday, December 04, 2010

the power of presence

The only place to gather strength for the future is in the very present.

Enjoy it!

Friday, December 03, 2010

imagination

"Imagination makes us human and is our main defense against inhumanity."


- Sir Ken Robinson

Thursday, December 02, 2010

when

Creativity is now.

serendipitet

"Det onyttiga är det enda nyttiga i längden."

Vem citatet härstammar ifrån vet jag inte... Men det summerar en del av den diskussion vi idag fört i möte med Vetenskapsfestivalens vetenskapliga råd. Festival 2011 går på tema kreativitet. Vi kan inte låta bli att beröra att både vetenskapen och konsten känner sig begränsad i och med fler samhälleliga och statliga krav att leva upp till. Men hur många tillsynes "onyttiga" upptäckter har inte senare omvandlats till nyttig innovation? Hur många "misstag" har inte fött nya insikter? Vi söker och vi finner - ibland något annat än det vi först trodde att vi skulle finna. Värdet av det oväntat funna kan emellertid vara stort och till och med större. Serendipitet.

Tuesday, November 30, 2010

på twitter : på tiden

Efter vänliga påtryckningar har jag nu låst upp mitt twitter-konto och försiktigt börjat värma upp det. Följ mig HÄR.

läs mitt kapitel: mellanrum i FRAMTIDEN

Växelverka din geografi och bli en livskonstnär. Läs om ’placefulness’ och behovet av mellanrum i mitt kapitel i FRAMTIDEN ÄR NU. Platsens nära relation till kreativitet bäddar för möjligheter men också för potentiella misstag vi bör undgå att göra i stadsplaneringen. Läs hela kapitlet HÄR.

Volante bjuder just nu på ett nytt kapitel varje dag ur boken FRAMTIDEN ÄR NU. Kapitlen ligger kvar online under en veckas tid. Passa på att läsa, eller beställ boken HÄR.

work, words & friends

A simple but excellent encouragement:

"Be true to your work
, your word, and your friend."

Henry David Thoreau (1817 - 1862)

Many thanks to the source of inspiration.

kulturen tar plats - även i FRAMTIDEN

Under gårdagen bjöd Volante på lucköppning #6 av FRAMTIDEN ÄR NU i form av Rasmus Fleischers bokkapitel 'Ta plats'.

Hans budskap väcker geografen i mig till liv och det är med stort nöje jag läser kapitlet - om igen. Digitalisering i all ära, men kulturen har ett behov av att äga rum. Ett behov som kommer att bestå. Ett behov som bör få utrymme i stadsplaneringen. Läs det lysande kapitlet HÄR. Följ annars Rasmus Fleischer HÄR.

Thursday, November 25, 2010

framtidsforum: attraktivitet - vänersborg/trollhättan

Nu har jag tagit mig från ett vintrigt Piteå till ett än snöigare Vänersborg. Publiken i ishallen Arena Vänersborg var tack och lov inte oäven att göra norrländska åkerbrasor med mig. Allt för att hålla värmen och andan uppe under detta stilfulla arrangemang. Attraktion står på temat under årets FramtidsForum för Trollhättan och Vänersborg. Moderator för dagen är Kristin Kaspersen som med sin blotta närvaro sprider värme i isarenan.

Attraktion involverar ju både hjärta och hjärna så jag valde att tala om hur regionalt visionsbyggande för blomstrande kreativitet och kulturliv bör bygga på kopplingar utifrån dessa vitala kroppsdelar - både bokstavligt och bildligt. Ty lika väl som att vi alla har hjärta och hjärna bör samhällsbygget rustas med både ock.

I urbana tider finns det ju trots allt de som lyckas attrahera oss att besöka norra Dalslands djupa skogar. Bland de nominerade för årets kreativitetstipendium stod bland andra Sara Vogel-Rödin Loftman, verksamhetsledare för Not Quiet i Fengersfors som förenar ett flertal konstnärer, konsthantverkare och formgivare på Fengerfors bruk. I somras var hon sommarpratare i P4 Väst - LYSSNA HÄR. Tillfälligtvis åker jag faktiskt till Fengersfors imorgon som ett led i tankesmejdan Kombinators besök av olika kultursystem runt om i Västra Götalandsregionen. Det ser jag fram emot.

Vinnare av årets kreativitetsstipendium blev emellertid Trollhättan-baserade animationsstudion Meindbender. Programpunkt för tillfället är en föreläsning av Erik Lindqvist, en utav grundarna till The Viral Company, som talar om hur man bättre attraherar kunder via digitala kanaler.

Leif Nilsson och Ossian Stiernstrand från Göteborg &Co var först ut idag och talade om hur man attraherar besökare till staden via satsningar på kultur och evenemang. Talare som återstår för dagen är dels trendspanaren Magnus Lindkvist, dels Al Pitcher i 'Al Pitcher Show'. Spännande! Se program HÄR.

Wednesday, November 24, 2010

Tuesday, November 23, 2010

framtiden är nu: impulsekonomi

Idag publicerar Volante Daniel Johanssons kapitel ”Impulsekonomi” ur boken Framtiden är nu.

Även om mycket har hänt under de senaste trettio åren, har vi passerat åren av ”vilda västern”. Nätets framtid handlar om påbyggnader – men den unika, aggregerade och uppdaterade kunskapen om oss leder oss mot en impulsekonomi.

Läs hela kapitlet HÄR.

Generatorkonferensen Piteå '10

Idag och imorgon, 23-24 november, går Generatorkonferensen 2010 av stapeln i Piteå. Detta är en nationell konferens om kulturella och kreativa näringar. Eftersom jag idag spenderar förseningstider på en och annan flygplats är jag glad att inslag från Piteå kommer att web-visas HÄR ;)

Monday, November 22, 2010

FRAMTIDEN i julkalender

Årets mest intressanta lucköppning! Med start idag bjuder Volanteett nytt kapitel per dag ur den nya boken FRAMTIDEN ÄR NU.

Hur kommer Sverige att se ut år 2040? Det försöker några av Sveriges främsta forskare och experter reda ut i denna bok som identifierar utmaningarna framåt inom drygt trettio områden som rör kulturen, medierna, nätet och samhället.

Dagens kapitel är Sven-Eric Liedmans ”Vi bestämmer” om hur tekniken kommer att påverka oss framöver.

Sunday, November 21, 2010

nyfikenhet, allvar, eufori och framtidshopp

Jag + konferenser = vanligt förekommande kombination.

Trodde att jag hade sett allt, hört allt. Längtade efter att bli överraskad.

Igår. På TEDxYouth@Göteborg. Så händer. Det. Jag spenderar en hel dag. I eufori. Vilken överraskning.

Öppenhet och nyfikenhet möter TEDxGöteborgs professionella inramning. Skönhet, framtidshopp och genialitet präglar föreläsningar såväl som konstnärliga uppträdanden.

Den givna frågan blir: Hur går det ihop att vi sägs leva i ett utav världens mest jämlika samhällen och samtidigt så sällan låter samhällets barn och unga på allvar komma till tals?

Samhällets unga är ju trots allt de som förkroppsligar vår framtid. Dess idéer, drömmar och visioner torde vara vårt mest realistiska förkunnande om framtiden. För att inte tala om hur unga människors mindre färgade och mindre konventionella idéer hjälper oss att avslöja samhällsbyggets onödiga förgivettaganden.

TEDxGöteborg visade igår hur mycket nytt vi kan lära oss av att låta samhällets unga komma till tals. För att inte tala om vilket framtidshopp det bringar. En eloge till arrangörerna Carl Ternstedt och Axel Lindqvist, samt till alla fantastiska talare och underhållare.

Håll utkik på TEDxGöteborgs HEMSIDA där presentationerna framöver kommer att läggas ut. Läs mer om TEDxYouthDay HÄR.

Partners

Friday, November 19, 2010

lördag: TEDxYouth@Göteborg diretksänds live på nätet

Direktsänt från Världskulturmuseet.
Lördag 20 november kl. 12:15-17:00.
TEDxYouth@Göteborg live på nätet.

vetenskapsfestivalen 2011 om kreativitet


Det planeras för fullt inför Vetenskapsfestivalen 2011 i Göteborg. Arrangemanget fyller denna gång 15 år. Spännande nog blir temat denna gång KREATIVITET. Infallsvinklarna är många. Mycket kommer att dryftas. Eller vad sägs om förutsättningarna för kreativitet, den mänskliga hjärnan, kreativa miljöer, kreativa näringar, kreativa processer, fantastiska idéer, uppfinningar och vetenskapliga genombrott!?

Ni som önskar medverka bör anmäla Ert intresse senast i slutet av denna vecka.

Skolprogrammet
Att fånga barn och ungdomars intresse och entusiasmera till vidare studier är särskilt viktigt. För grundskolan skapas ett särskilt program med förbokningsbara klassaktiviteter. Det viktigaste här är interaktivitet! Fokus ligger på hands-on eller head-on i ett eller flera moment. Det kan handla om laborationer, exkursioner, workshops etc. Innehållet spänner från humaniora till teknik. Varje programpunkt bör ha en kapacitet att möta minst fem klasser, uppdelat på ett eller flera tillfällen beroende på aktivitetens karaktär. Programtidningen skickas ut till 1300 skolor i Västsverige i slutet av februari. I början av mars öppnar vårt bokningssystem.

Per den 20 november önskas färdigformulerade programpunkter.

Programansvarig
Madeleine Koncilja, 031-368 42 84
madeleine.koncilja@goteborg.com

Öppet program
Programmet för allmänheten är gratis, tillgängligt för alla och bygger på tillgång i mån av plats. Aktiviteterna riktar sig till unga och vuxna och spänner över alla ämnesområden. Fokus är på att kommunicera forskning, dvs besökarna ska involveras och bjudas in att delta i samtal, workshops etc tillsammans med forskarna. Programtidningen trycks och distribueras på platser som kaféer, bibliotek, biografer, turistbyråer, gymnasieskolor och andra mötesplatser i Göteborg med omnejd.

Per den 20 november efterfrågas intresseanmälan med ett första utkast.

Programansvarig
Anna Forsgren, 031-368 42 83
anna.forsgren@goteborg.com

Thursday, November 18, 2010

envishet lönar sig

Kul att så många hör av sig! Därför vill jag beklaga att jag kan vara svår att nå. Jag tenderar att vara rejält uppbokad, i synnerhet under mina veckor av föreläsningsturnéer då jag reser mellan olika konferenser. Om du ringer mig kan det krävas några försök. Därför är min uppmaning att inte ge upp om du vill ha tag på mig - envishet lönar sig i längden. (Men sprid gärna försöken över några dagar.)
Vad gäller mail så behöver du inte känna dig blyg över att maila mig en extra gång. I facebook-inboxen är det tyvärr lätt att du försvinner i mängden. Detta är min jobb-e-postadress: evelina.wahlqvist[at]geography.gu.se
Cheers! / Evelina

TEDxYouth@Göteborg på lördag

TEDxYouth@Göteborg. TEDxGöteborg bjuder in till en yngre version FN:s internationella barndag till ära. Se den spännande talarlistan HÄR. Lördag 20 november, klockan 12-17, på Världskulturmuseet.

Wednesday, November 17, 2010

contemplation

Contemplation brings you the key.
Do take the time for it. It will prove its worth.

kreativ ekonomi i mittnorden

Jyväskylä, Finland. Mittnordenkommittén har ett två dagars höstmöte i Mellersta Finland. Själv var jag inbjuden för att tala på seminariet om kreativ ekonomi. Uppfriskande var det att höra Saara Taalas kritiska perspektiv på kreativitets-hypen då hon talade under titeln 'From global hype to local participation - Creative economy revisited'. Atle Haue bjöd på ovanligt intressanta och skarpa perspektiv kring varumärkesvärden då han talade om 'Producing symbolic value - innovation and competition in the creative economy'. Själv talade jag på tema 'Developing Creative Industries - Challenges and Opportunities'. Se programmet HÄR.

Tuesday, November 16, 2010

release: FRAMTIDEN ÄR NU


År 2040! Vad vet vi? Vad tror vi? Vad vill vi?

I antologin "FRAMTIDEN ÄR NU" funderar drygt trettio forskare och andra experter över de viktigaste utmaningarna för samhället och kulturen med sikte på år 2040.

Volante bjuder in för att fira utgivningen av den nya boken
. Detta sker i samarbete med Pressklubben Verket onsdagen 17 november från kl 18.00. Kåken/Restaurang 1900, Regeringsgatan 66 i Stockholm.

Kulturjournalisten Johanna Koljonen leder en paneldiskussion ca kl 18.30 med Vanja Hermele och Sverker Sörlin. Redaktören Tobias Nielsén deltar också i samtalet.

Boken kan köpas på plats för 120 kronor inklusive moms. Recensionsdag är 25 november.

Boken ges även ut som det kulturpolitiska observatoriet Swecults årsbok inför en konferens i Stockholm 31 januari, och med stöd från Riksbankens jubileumsfond och Framtidens kultur. Den kan beställas
HÄR.

Thursday, November 11, 2010

se vår prosumtions-föreläsning

Här ser ni den föreläsning Christofer Pihl och jag höll måndagen 8 november på Malmö högskola. Skiftesföreläsning #111 »Från konsumenter till prosumenter? Om allas vår del i produktionen.«

platsens själ

I afton föreläser jag på Vänermuseet i Lidköping på tema 'En levande stadsdel - om mötesplatser och kreativitet'. Det är del av föreläsningsserien 'Platsens själ' som syftar till att inspirera inför skapandet av Hamnstaden - en framtida stadsdel i Lidköping.

Wednesday, November 10, 2010

what a difference a day makes

What a difference a day makes! The disco version... :) Esther Phillips.

få stjärnor att le!

En utav få dikter jag kan utantill - eller 'by heart' som man så mycket finare säger på engelska. Dessa ord förmedlades till mig när jag var 10 år av en vacker själ - min mellanstadielärarinna Christina Wallgren.

"Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ!
Endast en sak kan du göra:
En annan människa väl.
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer."

Stig Dagerman (1923-1954)

Monday, November 08, 2010

i afton skiftesföreläsning i Malmö och via web

(Foto: Fredrik Larsson)

Skiftesföreläsning #111 »Från konsumenter till prosumenter? Om allas vår del i produktionen.«

Medverkar gör
Evelina Wahlqvist, kreativitetsforskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och Christofer Pihl, doktorand vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Länge har det sagts att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Uppdelningen mellan producenter av konsumenter har varit tydlig. Helt annorlunda såg det ut i det gamla jordbrukssamhället där många i någon mån var självförsörjande på mat och nödtorft.

Men kanske är vi på väg in i en ny, tredje era där gränsen suddas ut mellan dem som producerar och dem som konsumerar – prosumentens tid. Ordet prosument är en sammanslagning av orden producent och konsument. Det lanserades redan 1980 av den amerikanske framtidsforskaren Alvin Toffler. I Sverige utvecklas begreppet av kreativitetsforskaren vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Evelina Wahlqvist och Christofer Pihl som är doktorand vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

”Prosumenter utmärker sig genom att de producerar för sin egen konsumtion, istället för att enbart konsumera varor och tjänster som producenter erbjuder dem”, förklarar Wahlqvist och Pihl.

Deras främsta exempel hämtas från mode- och designbranscherna men även inom finans- och resebranscherna finns tecken på att konsumenterna delvis tar sig in på producenternas mark, menar forskarna. Till och med inom sjukvården skulle man kunna hävda att det finns tecken på att prosumenterna är delaktiga.

”I stället för att som förr gå till doktorn för att mäta blodtryck eller genomföra ett graviditetstest, utför allt fler konsumenter dessa tjänster på egen hand i hemmen”, påpekar Evelina Wahlqvist och Christofer Pihl som samtalar med radiojournalisten Lars Mogensen och publiken.

Plats: Biblioteket, Orkanen, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
Tid: Måndag 8 november 2010 kl 19. Fri entré!

Skiftesföreläsningarna vid Malmö högskola är en serie kvalificerade samtal om skiften och förändringar i tiden. De är alltid gratis och öppna för allmänheten. Skiften direktsänds på Malmö högskolas webb på startsidan http://www.mah.se/. Som regel äger de rum första måndagen i månaden under terminstid.

Lars Mogensen, radiojournalist, är moderator för skiftesföreläsningarna och producent är Evelina Mildner Lindén, informatör på Malmö högskola.

Du som använder facebook kan gå med i Skiftens facebookgrupp här
(eller sök på Skiftesföreläsningar i sökrutan)

Sunday, November 07, 2010

transformation

"Knowledge without transformation is not wisdom."

- Paulo Coelho

Saturday, November 06, 2010

the day after tomorrow

Evelina & Alvin


Christofer the Chef

God lördagsafton!
Så här ser det ut när Christofer Pihl och jag förbereder oss inför måndagkvällens föreläsning om prosumtions-fenomenets framväxt. Ingen slump att vi jobbar i synergi med matlagning. Vi har en historia av att kläcka de bästa idéerna i trevlig köksatmosfär. Som sällskap har vi den internationellt erkända handbollsdomaren Alexandra Sievert Delle samt Teddybear Alvin (döpt efter vår husgud Alvin Toffler som 1980 myntade prosumtions-begreppet).

På aftonens meny står:
boeuf bourguignon
vitlöksbröd
syrah-merlot vin
äppelpaj à la coco

På måndagsaftonens meny står:
sänd live via webben från
Orkanen, Malmö högskolathe mother wheel

(Göteborgshumor)

Thursday, November 04, 2010

lyckans fjäril

Så nu sitter jag i ett kök i Leamington Spa, England, och samtalar med barndomsvännen Johanna om resan från ön på Norrlandskusten till andra platser i världen och livet. Om rötter och vingar, om att ständigt färdas men utan att jäkta, om att hinna känna efter och lyssna till sin inre röst, i en värld av yttre förväntningar och snabba förändringar. Johanna öppnar köksskåpet och tar fram en vit mugg från en keramiker i Sundsvall. En text står inpräntad på muggen:

"Lyckans fjäril sätter sig på den som har tid att vänta"

lär dig ett nytt språk

Öva sin kreativitet kan man göra på många sätt. Att lära sig ett nytt språk är ett bra sätt att grunda. Det skapar interaktivitet mellan höger och vänster hjärnhalva. Det tar dig direkt ur din bekvämlighetszon; du accepterar nybörjarskapet, vilket främjar nyfikenhet och mod. Med ett nytt språk kommer ofta som bonus en eller flera andra kulturers sätt att tänka. Mycket vunnet, med andra ord! Att skapa tidsutrymmet är klurigare, men väl värt det när nya utmaningar eftersöks.

Wednesday, November 03, 2010

a lesson to learn

Nothing is in vain, everything is a lesson to be learnt.

Ingenting är förgäves, allting är en lärdom.

listing lovely L's

love & light
liberty & life
lip gloss & linen
laughing & listening

- these are a few of my favourite things...

turer kring tur

Jag möter Topstone-visionären Johan Eriksson Lassbo, vilket jag skriver om HÄR. I synnerhet fastnar följande av hans ord i mitt minne:

”Turen drabbar den väl förberedda.”

Uttrycket är inspirerat av Louis Pasteur som ska ha sagt:

”La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés.”

vilket på ett ungefär betyder:

”Turen ler endast åt väl förberedda sinnen.”

och denna tråd plockar jag upp igen därför att jag i afton i förbifarten snubblade över följande ord:

”Luck is where preparation and opportunity meet.”

Tuesday, November 02, 2010

the perfect place


Cultural co-existence. High and low. Royal and underground. Sofisticated and street smart.

The skaters' domain under Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre, London. The perfect place.

Monday, November 01, 2010

the road not taken

I was just being reminded (thank you) of a few of my very favourite words. The words are those of Robert Frost and represent a beautiful (and courageous) way of living:

“Two roads diverged in a wood, and I–

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.”