Saturday, December 18, 2010

kaleidoscope


The creative process is like a kaleidoscope. You need courage to shake, stir and create disorder. But you do it because you know that out of chaos will crystallise a new, unique, unexpected and beautiful pattern.

Den kreativa processen är som ett kalejdoskop. Det krävs mod att i ett första steg skaka om och skapa oreda. Men man gör det därför att man vet att det ur kaoset utkristalliserar sig ett nytt, unikt, oväntat och vackert mönster.

No comments: