Thursday, December 02, 2010

serendipitet

"Det onyttiga är det enda nyttiga i längden."

Vem citatet härstammar ifrån vet jag inte... Men det summerar en del av den diskussion vi idag fört i möte med Vetenskapsfestivalens vetenskapliga råd. Festival 2011 går på tema kreativitet. Vi kan inte låta bli att beröra att både vetenskapen och konsten känner sig begränsad i och med fler samhälleliga och statliga krav att leva upp till. Men hur många tillsynes "onyttiga" upptäckter har inte senare omvandlats till nyttig innovation? Hur många "misstag" har inte fött nya insikter? Vi söker och vi finner - ibland något annat än det vi först trodde att vi skulle finna. Värdet av det oväntat funna kan emellertid vara stort och till och med större. Serendipitet.

2 comments:

Carl-Johan said...

Kan du ge exempel på onyttiga upptäckter som lett till nyttiga innovationer?

Tatiana said...

Onyttigt och onyttigt... Mögel är inte vidare kul, men grunden för penicillin...
"Vi söker och vi finner - ibland något annat än det vi först trodde att vi skulle finna." Ja, som Pharmacia, som en gång i tiden var ett ölbryggeri. Bedrev vetenskaplig forskning för att studera byggprocessen, men där biprodukter som t.ex vitaminer blev faktorer som bidrog till att bryggeriet blev ett framgångsrikt läkemedelsföretag...
Finns många många fler exmepel. Någonstans måste någon göra fel för att det ska ske någon utveckling och förbättring, men för det krävs nyfikenhet och just kreativitet.