Monday, December 13, 2010

kulturutövares villkor

Jag får höra att bloggen Luspank och Idérik skrivit om mig: Årets kommunikatör tror på kulturen. I och med det finner jag vägen till en mycket intressant blogg. Den går under samma namn som boken utgiven tidigare i år. Luspank och Idérik är författad av Ulla-Lisa Thordén och Thomas Östberg. Boken riktar sig till kulturskapare och är en praktisk guide om företagandets och säljandets konst. Glad gör mig initiativ som uppmuntrar kultursektorns många företagare att gå från ofrivilliga till frivilliga entreprenörer. Ulla-Lisa Thordén och Thomas Östberg kan du se i SVT Debatt på torsdag 16 december kl. 22.

No comments: