Sunday, January 31, 2010

idéer för haiti“In 20 seconds, thousands of lives and dreams were destroyed in Haiti. Let’s help rebuild it: 20 seconds at a time”

LÄS NÄRMARE >>HÄR

Hitta på en idé för att hjälpa människor på Haiti och presentera den på 20 sekunder! Pecha Kucha Gbg i samarbete med 365 things you can do och Architecture for Humanity.

Friday, January 29, 2010

floridaRichard Florida talar med Allan Gregg om “open to experience people”, kraften i hippies, Jane Jacobs insikter och faderns fabriksarbete.

I P1:s OBS diskuteras ekonomisk ojämlikhet. Den >>25 januari sändes intervju med Richard Florida avseende kreativ klass i relation till just ekonomisk ojämlikhet och kris . Nämns gör också hans kommande bok 'The Great Reset'. Tack Philip för tips.

Tuesday, January 26, 2010

brandtal: lyssna till de unga!

Jag gillar, som sagt, uppsvinget för framtidsdiskussionen. Dock lyssnas det för sällan eller inte alls till unga; de som förkroppsligar vår framtid. Efter att ha spenderat många år i ungdomsorganisationer, sitter jag nu för det mesta runt de vuxnas bord och diskuterar. Det diskussionerna har gemensamt är tema utveckling och önskan om en positiv förändring. Ändå är arenorna uppdelade. Varför? Kanske därför att då de vuxna har sina exklusiva etablissemang så skapar de unga sina egna etablissemang parallellt . Ett annat svar på frågan är att vi nu ser ett makt- och utrymmesskifte i hur och var den demokratiska dialogen sker. Den unga generationen väljer andra och nya sammanhang. Var ska då äldre och yngre mötas? Kanske har vi ännu inte identifierat broarna.

Jag önskar se att vi kombinerar mer av de äldres fantastiska erfarenhet med de ungas idéer och energi. Jag vet att det skulle fungera. Jag känner massor av öppna och nyfikna människor i olika generationer. Och de har en tendens att smitta av sig. Tänk om man i mötet mellan olika generationer dessutom kan bannlysa argumentet: ”Det funkar inte. Vi har testat det förut.” Det handlar ju om tajming. Framtiden kan inte definieras av dåtidens misslyckanden, eller ens framgångar. Jag är redo; när Du är redo är Vi redo. Det är tajming.

Behöver jag säga varför de unga behöver lyssnas till? Lyssna därför att unga torde vara de som bäst vet hur framtiden borde se ut. Lyssna därför att vi har råd att uppfylla goda drömmar. Lyssna därför att den som blir hörd tidigt i livet känner möjlighet att påverka sin tillvaro. Lyssna därför att vetskapen om den möjligheten skapar lyckliga och sunda individer – och teamspelare. Lyssna därför att vi hamnar fel i resursplaneringen inför framtiden om inte de unga ges en röst.

Sunday, January 17, 2010

om tro i en vintervärld

Tro. Anledningen till att vi gör saker. För egentligen kan vi inte bättre motivera och legitimera de insatser vi gör bättre än att vi tror att de är bra för framtiden. Om vi inte tror så blir det knappast något av. Om vi däremot tror oerhört starkt på något kan det hända att vi investerar för mycket av oss själva i saken. Men... kan man tro lagom mycket på något?

Marie Fredrikssons längtan efter tro och ett rofyllt annalkande av morgondagen i vintertider:


Tuesday, January 12, 2010

i Kulturradion onsdag

Onsdag 13 januari hörs jag i Kulturradion P1, först kort i Kulturnytt kl 07:46 [se/lyssna >>här] och sedan en längre intervju (20 minuter in) i programmet Snittet med starttid kl 14:03 [se/lyssna >> här].

Snittet ställer sig denna gång frågan hur konstnärernas roll kommer att se ut i framtiden. Spännande nog besvaras denna fråga delvis av Charlie Todd, grundare av Improve Everywhere, ett kaxigt nätverk i New York som ställer till rabalder i gatulivet när det offentliga rummet förvandlas till teaterscen. Hundratals, ibland tusentals New Yorkare blir [o]frivilligt skådespelare i improviserat drama. Enligt Charlie Todd är kort och gott målet att få folk att skratta och le.

Framtidsfrågan kan emellertid även besvaras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Aktuell forskning tyder på att kultursektorn på ett allt mer direkt vis bidrar till ekonomisk tillväxt. Bland annat har jag varit med och påvisat hur väl konstnärstäthet korrelerar med ekonomisk tillväxt. I denna samhällsdiskurs tycker jag emellertid att det är viktigt att vi utgår från kunskaper om och erfarenheter från de konstnärligt utövande individerna. I programmet intervjuas jag om mina studier av konsthögskolealumner och konstnärliga karriärvägar, samt mina tankar kring hur samhället på olika vis bättre kan ta tillvara konstnärliga kompetenser.