Tuesday, January 26, 2010

brandtal: lyssna till de unga!

Jag gillar, som sagt, uppsvinget för framtidsdiskussionen. Dock lyssnas det för sällan eller inte alls till unga; de som förkroppsligar vår framtid. Efter att ha spenderat många år i ungdomsorganisationer, sitter jag nu för det mesta runt de vuxnas bord och diskuterar. Det diskussionerna har gemensamt är tema utveckling och önskan om en positiv förändring. Ändå är arenorna uppdelade. Varför? Kanske därför att då de vuxna har sina exklusiva etablissemang så skapar de unga sina egna etablissemang parallellt . Ett annat svar på frågan är att vi nu ser ett makt- och utrymmesskifte i hur och var den demokratiska dialogen sker. Den unga generationen väljer andra och nya sammanhang. Var ska då äldre och yngre mötas? Kanske har vi ännu inte identifierat broarna.

Jag önskar se att vi kombinerar mer av de äldres fantastiska erfarenhet med de ungas idéer och energi. Jag vet att det skulle fungera. Jag känner massor av öppna och nyfikna människor i olika generationer. Och de har en tendens att smitta av sig. Tänk om man i mötet mellan olika generationer dessutom kan bannlysa argumentet: ”Det funkar inte. Vi har testat det förut.” Det handlar ju om tajming. Framtiden kan inte definieras av dåtidens misslyckanden, eller ens framgångar. Jag är redo; när Du är redo är Vi redo. Det är tajming.

Behöver jag säga varför de unga behöver lyssnas till? Lyssna därför att unga torde vara de som bäst vet hur framtiden borde se ut. Lyssna därför att vi har råd att uppfylla goda drömmar. Lyssna därför att den som blir hörd tidigt i livet känner möjlighet att påverka sin tillvaro. Lyssna därför att vetskapen om den möjligheten skapar lyckliga och sunda individer – och teamspelare. Lyssna därför att vi hamnar fel i resursplaneringen inför framtiden om inte de unga ges en röst.

2 comments:

Malin Abrahamsson said...

Ett väldigt bra exempel på hur dessa möten kan uppstå är DNA-mötena i Arvika där jag var igår. Ritz och Galaxen är arrangrörer. Det var grymt inspirerande! Brinnande själar - i politker, musiker, teaterföreningar, entreprenör med lång erfarenhet, banktjänsteman, journalist och unga entusiaster. Det kommer nog hända en hel del i Arvika! Med en fantastisk moderator som ständigt tog upp "från ord till handling" så gick det väldigt bra framåt.

evelina said...

Hej Malin!

UNDERBART att höra om sådana tillfällen. Go Arvika! =)