Tuesday, January 12, 2010

i Kulturradion onsdag

Onsdag 13 januari hörs jag i Kulturradion P1, först kort i Kulturnytt kl 07:46 [se/lyssna >>här] och sedan en längre intervju (20 minuter in) i programmet Snittet med starttid kl 14:03 [se/lyssna >> här].

Snittet ställer sig denna gång frågan hur konstnärernas roll kommer att se ut i framtiden. Spännande nog besvaras denna fråga delvis av Charlie Todd, grundare av Improve Everywhere, ett kaxigt nätverk i New York som ställer till rabalder i gatulivet när det offentliga rummet förvandlas till teaterscen. Hundratals, ibland tusentals New Yorkare blir [o]frivilligt skådespelare i improviserat drama. Enligt Charlie Todd är kort och gott målet att få folk att skratta och le.

Framtidsfrågan kan emellertid även besvaras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Aktuell forskning tyder på att kultursektorn på ett allt mer direkt vis bidrar till ekonomisk tillväxt. Bland annat har jag varit med och påvisat hur väl konstnärstäthet korrelerar med ekonomisk tillväxt. I denna samhällsdiskurs tycker jag emellertid att det är viktigt att vi utgår från kunskaper om och erfarenheter från de konstnärligt utövande individerna. I programmet intervjuas jag om mina studier av konsthögskolealumner och konstnärliga karriärvägar, samt mina tankar kring hur samhället på olika vis bättre kan ta tillvara konstnärliga kompetenser.

No comments: