Wednesday, June 27, 2007

Stockholm nästa!

Nu åker jag till Stockholm i några dagar och ser fram emot några spännande möten. Jag tror att det är just möjligheten till en mångfald av MÖTEN som gör att storstadsregionerna toppar i vår kreativitetsranking. En enkel men essentiell sanning...

Tuesday, June 26, 2007

Kreativiteten börjar hos dig!

Kreativiteten börjar hos dig - närmare bestämt i ditt huvud!
Jag önskar att jag hade lagt ned möda på att i denna blogg begrunda mer över kreativitetens natur och utgångspunkt – men det kommer framöver! ;)

Just nu är jag ruskigt nöjd över att min blogg inspirerat någon annan till att reflektera kring kreativitetens utgångspunkt. Läs det intressanta inlägget på [nonsens.blogg.se] genom att klicka här!

Japaner intresserar sig för svensk kreativitet!

Min kollega Patrik Ström är i Japan och kommer vid några tillfällen under onsdag och torsdag denna vecka tala om resultaten från vår rapport 'Sweden in the Creative Age'. Bland annat gästar han Northern Region Centre i Sapporo.
Japanerna har visat stort intresse för svensk kreativitet. Förhoppningsvis kommer vi framöver att kunna säga mer även om japansk kreativitet. Bl a tack vare studenter från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som genomför studier på plats i Japan. Spännande!

Tuesday, June 19, 2007

Idag publicerar vi 'Sweden in the Creative Age'

Har din kommun och ditt län kreativt kapital och förutsättningar för att stå sig i den globala konkurrensen framöver? Kreativitetsindex presenteras baserat på Talang, Teknologi och Tolerans - ingredienser som alla spelar in i utvecklingen av framtidsregionen.

För pressmeddelande och rapport att ladda ned klicka här!

Läs även vad Dagens Industri säger om rapporten under rubriken 'Här är Sveriges mest kreativa kommuner'.

Monday, June 18, 2007

Imorgon släpper vi rapporten

Min kollega Patrik Ström och jag.
Imorgon tisdag publicerar vi tillsammans med Irene Tinagli och Richard Florida rapporten Sweden in the Creative Age - ett samarbete mellan Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Creativity Group Europe.

Sveriges län och kommuner rankas efter sina förutsättningar för kreativitet och i förlängningen ekonomisk tillväxt. Index presenteras för Talang, Teknologi och Tolerans.

Wednesday, June 13, 2007

Fulkultur, kulturförtur och kultursegregation

Det råder kultursegregation! Och, nä, jag menar inte kulturell segregation; jag menar K-U-L-T-U-R-S-E-G-R-E-G-A-T-I-O-N !!!

Förra lördagen minglade jag förstrött runt på en konstvernissage till dess att en person totalt fångade min uppmärksamhet. Vi förde en lång diskussion om mötesplatser och upplevelser i staden. Eller rättare sagt; han höll ett långt anförande och jag lyssnade fascinerat. Jag lyssnade, begrundade och insåg: Det råder kultursegregation!

Det han berättade för mig var egentligen inget nytt, något som många redan reflekterar kring... Men det var först denna kväll som jag insåg att vi behöver ett begrepp för problematiken om vi på allvar ska kunna börja göra någonting åt det. (Ok, jag vet – jag börjar bli en begreppskåt forskare, men ändå; fortsätt läsa!)

Han talade om hur svårt det är att få gehör för idéer som bygger på upplevelser för och möten mellan människor i staden. Idéer om inklusivitet; om länkar mellan förort och stadskärna, om länkar mellan staden och internationella gäster. Idéer om kreativa forum mitt i stan. Idéer om levande stad trots mörka vintermånader. Idéer om filmfestival som förflyttas till videovisningar i stadens lokaltrafik. Idéer om gatumusikanter som erbjudit sig att spela gratis på båtarna som trafikerar stadens kanal. Idéer som nekats!

Viss kultur subventioneras – annan inte. Det är ett faktum. Våra skattepengar tenderar att i stor utsträckning gå till finkultur och i mindre omfattning gå till... vad skulle motsatsen vara?... hmm... fulkultur???

Missuppfatta mig rätt nu; även om jag skulle vilja dissekera begreppet ’finkultur’ så uppskattar jag ofta dess innehåll. Faktum är att jag älskar att gå på operan... men jag diggar inte dess företräde framför vad den stora massan faktiskt efterfrågar.

På senaste tiden har jag trots allt känt mig upplyft efter diskussioner med olika projektledare för kulturutveckling runtom i Sveriges län och landsting. En breddning av kulturbegreppet har skett och trenden tycks vara att tala om denna bredd. Det ligger i tiden att sluta negligera vad folk faktiskt vill ha och idag brukar det låta något i stil med: ”Kultur är alltifrån opera till renovering av gamla husfasader till... hockey!”

Trots denna trendiga breddade medvetenhet är jag dock fortfarande lite orolig för att subventioner i praktiken inte kommer att breddas i en acceptabel omfattning. Varför är jag orolig? Jo, därför att i landets län och kommuner tenderar budgeten vara det främsta styrinstrumentet. Några väletablerade institutioner med erfarenhet av långsiktigt arbete får med budgeten som styrinstrument symptomatiskt kulturförtur. Vad händer med spontana gräsrotsidéer utan framförhållning???

Om kommun- och landstingsbudgetar inte skapar utrymme för gräsrotsidéerna kommer kultursegregationen att fortsätta råda!

Thursday, June 07, 2007

T som i Tolerans...


T som i Trångsynt eller T som i Tolerant? Det är frågan! Samt ett val vi gör - kanske flera gånger om dagen. Igår under Sveriges nationaldag såg vi över landet diverse exempel på både ock...

Dagen till ära lyssnade jag på ett föredrag om främlingsfientlighet av professor i statsvetenskap Marie Demker. Hon hävdade att det inte var nivån av tolerans eller icke-tolerans som förklarar framgången för partier som Sverigedemokraterna. Avgörande är istället huruvida det finns mobilisering.

Likaväl som att det finns trångsynta mobiliseringsagenter så finns det ju också toleransförespråkande mobiliseringsagenter.

Jag ser fram emot helgens riksårsmöte med Röda Korsets Ungdomsförbund!

Monday, June 04, 2007

Om kreativa rum...

Under rubriken "Det kreativa rummet" skrev jag på Katapult of Sweden's hemsida 2007-05-11 bland annat följande:

"Få saker är så spännande som att gå in i ett rum fyllt av inspiration, idéer och aktivitet. Ännu mer spännande är det om atmosfären dessutom kryddats med en känsla av gränslöshet. Gränslöshet som bäddar för möjlighet. Jag talar om det kreativa rummet.

De kreativa rummen, ja... Var finns de? Och hur skapas de? I jakten efter svar på dessa frågor utgår jag i min forskning från att platsen har betydelse. Vissa platser har mer mångfald än andra. Vissa platser är mer sammansatta än andra. Vissa platser visar mer öppenhet än andra. Vissa platser rymmer fler blomstrande idéer än andra. Vissa platser är helt enkelt mer attraktiva än andra.

De mest attraktiva platserna brukar också sammanfalla med de platser som agerar motorer för ekonomisk tillväxt. Den kreativitet som kännetecknar dessa platser manifesteras i en samlevnad av högteknologisk industri, utbildningsinstitutioner, konstnärskap och levande kulturliv. I en anda av tolerans kan alla verka om vartannat eller, allra helst, med varandra."

Läs fortsättningen på Katapults hemsida