Monday, June 04, 2007

Om kreativa rum...

Under rubriken "Det kreativa rummet" skrev jag på Katapult of Sweden's hemsida 2007-05-11 bland annat följande:

"Få saker är så spännande som att gå in i ett rum fyllt av inspiration, idéer och aktivitet. Ännu mer spännande är det om atmosfären dessutom kryddats med en känsla av gränslöshet. Gränslöshet som bäddar för möjlighet. Jag talar om det kreativa rummet.

De kreativa rummen, ja... Var finns de? Och hur skapas de? I jakten efter svar på dessa frågor utgår jag i min forskning från att platsen har betydelse. Vissa platser har mer mångfald än andra. Vissa platser är mer sammansatta än andra. Vissa platser visar mer öppenhet än andra. Vissa platser rymmer fler blomstrande idéer än andra. Vissa platser är helt enkelt mer attraktiva än andra.

De mest attraktiva platserna brukar också sammanfalla med de platser som agerar motorer för ekonomisk tillväxt. Den kreativitet som kännetecknar dessa platser manifesteras i en samlevnad av högteknologisk industri, utbildningsinstitutioner, konstnärskap och levande kulturliv. I en anda av tolerans kan alla verka om vartannat eller, allra helst, med varandra."

Läs fortsättningen på Katapults hemsida

No comments: