Thursday, June 07, 2007

T som i Tolerans...


T som i Trångsynt eller T som i Tolerant? Det är frågan! Samt ett val vi gör - kanske flera gånger om dagen. Igår under Sveriges nationaldag såg vi över landet diverse exempel på både ock...

Dagen till ära lyssnade jag på ett föredrag om främlingsfientlighet av professor i statsvetenskap Marie Demker. Hon hävdade att det inte var nivån av tolerans eller icke-tolerans som förklarar framgången för partier som Sverigedemokraterna. Avgörande är istället huruvida det finns mobilisering.

Likaväl som att det finns trångsynta mobiliseringsagenter så finns det ju också toleransförespråkande mobiliseringsagenter.

Jag ser fram emot helgens riksårsmöte med Röda Korsets Ungdomsförbund!

4 comments:

Jonas said...

Det är verkligen en intressant fråga som du och Marie lyfter. Mobiliseringsagenter, eller idébärare som de också kan kallas, kan liknas vid dem som tänder gnistan och håller elden vid liv. Men samtidigt måste det finnas glöd (sympatier) bland folk och fä för att idén (eller ideologin) skall få fäste och stöd. Det vill säga, såväl mobiliseringsagenter som icke-tolerans bland folket är nödvändiga men inte tillräckliga faktorer var för sig för att främlingsfientliga partier skall nå framgång. Tillsammans, däremot, utgör de en grogrund för krafter som endast kan bemötas med toleransförespråkande mobiliseringsagenter och tolerans bland folket!

evelina said...

Hej Jonas!
Tack för alltid lika kloka reflektioner! Du har nog rätt... Knappast är varken allmänhetens attityder eller specifika mobiliseringsagenter tillräckliga för att skapa framgång för en politisk strömning... Det krävs en växelverkan och ett samspel dem emellan... Vad gäller främlingsfientlighet i Sverige så kan jag därför inte annat än beklaga resultaten från den senaste Integrationsbarometern... tendenserna i svenskars attityder gentemot invandrare pekar i vissa fall åt tråkigt håll...

Karin said...

Vad roligt - hittade dig via en kommentar på Karl Palmås blogg.

Trist att du ska sluta på RKUF, men jag förstår att det finns mycket som du ska hinna med att göra - allt gott så.

Din blogg ser intressant ut - ser fram emot att följa den.

evelina said...

Hej Karin!

Vad kul!!! Och detsamma; jag ser fram emot att följa din blogg! Hittade dit igår via samma agent :) Hörs!