Friday, August 17, 2012

make a wish

Instead of going after what you want; make a heartfelt wish in silence and wait for it to come to you.

Wishful thinking is powerful thinking.

Tuesday, August 07, 2012

din väg

Det finns bara en väg som är din. Avvägar hamnar vi på för att påminnas om var och vad vi inte vill vara. Sörj inte de vägar som inte är dina. Tacka dem för påminnelsen och finn åter din riktning. Vandra med lätt sinne. Du är på väg.