Tuesday, August 07, 2012

din väg

Det finns bara en väg som är din. Avvägar hamnar vi på för att påminnas om var och vad vi inte vill vara. Sörj inte de vägar som inte är dina. Tacka dem för påminnelsen och finn åter din riktning. Vandra med lätt sinne. Du är på väg.

No comments: