Tuesday, May 25, 2010

hjul bör rulla framåt – så även samtidskonsten

Jag förvånas över att göteborgarna inte reagerar mer när Volvo rullar iväg till Kina. Desto mer förfasas vi över vad som nu istället står tillbuds att rulla runt i; nämligen Hjulet. Med stort H antar jag då inget annat namn har skänkts det. Kanske förfasas vi omedvetet av symboliken: När en för staden drivkraftig motor rullar ifrån oss, så står vi kvar med ett hjul som snurrar fastankrat – utan att ta oss framåt.

Hjulet har rotats –
Konsthallen skrotats

Ni gillar min smidiga övergång, va!? Väl förenklat skrev jag på min Facebook-status igår kväll:

Göteborg + 1 hjul - 1 konsthall = ?

Egentligen vet jag bättre, än att insinuera att dessa två närliggande händelser i staden skulle vara olika sidor av samma mynt. Givetvis har olika beslut och skilda processer lett fram till att ett stort hjul placeras framför operan och Konsthallen läggs ned.

Men jag kan inte låta bli att notera vad kombinationen av dessa två tidsrumsligt närliggande händelser signalerar till stadens medborgare.

Ska vi sakta ned utvecklingen av stadens samtidskonst för att istället som passiva konsumenter sätta oss att snurra i ett hamsterhjul som tar oss runt men inte framåt?

Två oberoende beslut – förenade av varandra i samma tidsrum i den historia som skrivs och identitet som byggs i staden som är Göteborg.

Från symbolik till nytta, funktion eller kort och gott inspiration. Vad det ena eller andra ger, är en fråga värd att ställa sig.

Jag tänker säga något jag vet. Och sedan kan någon annan få säga om Konsthallens nedläggning kan hämma en ny positiv utvecklingstrend för staden.

Jag har intervjuat konstnärer. I synnerhet konstnärer utbildade vid Konsthögskolan Valand vid Göteborgs universitet. För 10 år sedan valde de inte att stanna kvar i staden efter examen. För 5-6 år sedan hade något förändrats i staden. Plötsligt ville de nyutexaminerade studenterna i fri konst leva och verka i Göteborg, eller med Göteborg som bas. Flera vittnar om samma sak. Ingen kunde riktigt sätta fingret på eller definiera vad som plötsligt gjort Göteborg intressant att verka i. Det närmaste jag kom ett svar var Valand-alumnen som sa:
”Nu finns det äntligen en bra scen för samtidskonst i Göteborg.”

Om vi har byggt en bassäng där många får plats att simma; vad händer då om vi drar ut proppen? Samtidskonsten och dess gestaltning är den injektion vi behöver för att inspirera närliggande kulturliv såväl som i förlängningen kreativa näringar.


Kanske finns ersättandelösningar inbyggda i beslutet att lägga ned Konsthallen. Snälla, synliggör då dessa! Symboliken i att lägga ned Konsthallen – i kombination med den om än orelaterade symboliken i att skymma operan med ett fastankrat hjul – talar till medborgarna; de som inte bara är utan också gör. De skapande, delaktiga, interaktiva, givande, tagande, medverkande. MEDborgarna.

Saturday, May 22, 2010

lyckliga gatan14 veckor på Svensktoppen år 1967. En sångtext av sin tid. Kanske något att tänka på även i dagens tider av översiktsplanerande.
Vilken gata skänker oss lycka?

R.I.P. Anna-Lena Löfgren

Wednesday, May 19, 2010

mot Wanås och Skånska utvecklingsdagen 2010

I skrivande stund tuffar jag ned mot Skåne. Jag ser fram emot att gästa ett tillsynes mycket trevligt sammanhang. Det är Skånska utvecklingsdagen på agendan och Wanås på adresslappen. I ett samtal lett av Lars Mogensen ska Marika Wachmeister och jag diskutera platsens betydelse för människans kreativitet. Det ska bli spännande att träffa Marika Wachtmeister som grundat Wanås skulpturpark och därmed för besökarna skapat detta möte med historien, konsten och naturen… Jag noterar att New York Times omnämnt Wanås i sin kortlista av besöksvärda skulpturparker. Fint.

Saturday, May 15, 2010

TEDxGöteborg - live webcast on Saturday


TEDxGöteborg#2 is on. Today, on Saturday May 15, we’re live streaming from Eriksbergshallen on the north shore of Gothenburg. You can see the program here and follow the live webcast between 13:30-18:45 GMT+1.

Friday, May 14, 2010

dare your comfort zone

"It is when we all play safe that we create a world of utmost insecurity."

Dag Hammarskjöld (1905 - 1961)

Thursday, May 13, 2010

towards complex people in simple organizations

In my pursuit to better understand the mechanisms enhancing creativity on an organizational level, I was happy that Stefan Meisiek visited Business & Design Lab this week. Meisiek is Professor at the School of Economics and Management, Universidade Nova de Lisboa, however soon to be Associate Professor of Leadership at the Copenhagen Business School. At Wednesday’s lunch seminar, arranged in co-operation between Business & Design Lab and ADA, Meisiek spoke about his research on “Workarts” – i.e. about how it during the last few years have been an increase in art based initiatives in different organizations. From that, I particularly carry with me his description on how we are moving:

“From simple people in complex organizations
to complex people in simple organizations”

Monday, May 10, 2010

ser fram emot Sharea

Min gode vän och kollega Christofer Pihl är förutom forskare en lysande föreläsare och bloggare. Läs hans frekventa inlägg på Modearkivet. Med fokus på digitalisering och sociala mediers inverkan på modebranschen gör han intressanta upptäckter – i synnerhet kring modebloggfenomenet. En del av de insikterna tar han med sig då vi den 21 maj tillsammans ger en föreläsning på Sharea i Göteborg på tema:

Prosument-fenomenet – Hur glada amatörer blev slipade entreprenörer.

Vad har Basshunter, Blondinbella och Navid Modiri gemensamt? Med hjälp av nya förutsättningar skapade av Internet och sociala medier har de byggt upp starka personliga varumärken. En inspirerande föreläsning om hur konsumenter utforskar nya affärsmodeller i gränslandet mellan konsument och producent.

Jag har all förhoppning om att Sharea kommer att bli ett fantastiskt event. Har du inte redan anmält dig så har du fortfarande chansen. Senast imorgon tisdag. Din inträdesbiljett är din aktiva medverkan i form av inspiration, kunskap eller idéer. Vi ses där!

Thursday, May 06, 2010

ledarskap som stimulerar kreativitet

I tider av tilltagande tilltro till den mänskliga kreativitetens förmåga att vara en viktig drivkraft i den samhällsekonomiska utvecklingen så är det på tiden att vi också på allvar talar om de utmaningar ledarskapet står inför. Hur ser ett ledarskap ut som stimulerar kreativitet?

Kreativitet behöver korsbefruktning, så för att besvara frågan på nya vis förbereder jag nu ett nytt föreläsningskoncept på temat tillsammans med tennisprofilen Henrik Ekersund, utbildningsansvarig på Svenska Tennisförbundet.

Med utgångspunkt dels i vilka fundament kreativitet vilar på, dels i vad ledarskap egentligen handlar om (är ledarskap ett självändamål eller bör det hellre handla om att lyfta fram det bästa hos andra?) binder vi sedan ihop de två perspektiven för att ge svar på vilka aspekter som bör bejakas i ledarskap som främjar kreativitet.

Initiativet känns mycket spännande och jag ser fram emot vår premiärföreläsning som dock sker i slutet sällskap.

Monday, May 03, 2010

om konstens villkor

Jag ser fram emot lördag eftermiddag på Konstepidemin i Göteborg. Ref. ur pressmeddelande länkat här om du vill läsa närmare om vad som händer på Konstepidemin i dagarna.

Öppna föreläsningar om konstens villkor

KRO/KIF Region Väst inbjuder till två öppna föreläsningar efter sitt årsmöte som hålls den 8 maj. Gröna Rummet i Blå Huset, Konstepidemin.

13.00 - 14.00 Konstnären, ekonomin och samhällsutvecklingen, Evelina Wahlqvist
14.15 - 15.15 Konst som arbete, Erik Krikortz

Evelina Wahlqvist, forskar vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Föreläser och deltar i dialoger om att synliggöra kopplingarna mellan kultur, ekonomi och plats.

Erik Krikortz, konstnär som arbetar i det offentliga rummet och online. Gjorde som avgångsutställning på Konstfack diskussionsplattformen Konst som yrke. En av initiativtagarna till projektet Reko, som undersöker och rankar produktionsvillkoren vid de svenska konstinstitutionerna.