Wednesday, May 19, 2010

mot Wanås och Skånska utvecklingsdagen 2010

I skrivande stund tuffar jag ned mot Skåne. Jag ser fram emot att gästa ett tillsynes mycket trevligt sammanhang. Det är Skånska utvecklingsdagen på agendan och Wanås på adresslappen. I ett samtal lett av Lars Mogensen ska Marika Wachmeister och jag diskutera platsens betydelse för människans kreativitet. Det ska bli spännande att träffa Marika Wachtmeister som grundat Wanås skulpturpark och därmed för besökarna skapat detta möte med historien, konsten och naturen… Jag noterar att New York Times omnämnt Wanås i sin kortlista av besöksvärda skulpturparker. Fint.

No comments: