Thursday, May 06, 2010

ledarskap som stimulerar kreativitet

I tider av tilltagande tilltro till den mänskliga kreativitetens förmåga att vara en viktig drivkraft i den samhällsekonomiska utvecklingen så är det på tiden att vi också på allvar talar om de utmaningar ledarskapet står inför. Hur ser ett ledarskap ut som stimulerar kreativitet?

Kreativitet behöver korsbefruktning, så för att besvara frågan på nya vis förbereder jag nu ett nytt föreläsningskoncept på temat tillsammans med tennisprofilen Henrik Ekersund, utbildningsansvarig på Svenska Tennisförbundet.

Med utgångspunkt dels i vilka fundament kreativitet vilar på, dels i vad ledarskap egentligen handlar om (är ledarskap ett självändamål eller bör det hellre handla om att lyfta fram det bästa hos andra?) binder vi sedan ihop de två perspektiven för att ge svar på vilka aspekter som bör bejakas i ledarskap som främjar kreativitet.

Initiativet känns mycket spännande och jag ser fram emot vår premiärföreläsning som dock sker i slutet sällskap.

No comments: