Monday, May 03, 2010

om konstens villkor

Jag ser fram emot lördag eftermiddag på Konstepidemin i Göteborg. Ref. ur pressmeddelande länkat här om du vill läsa närmare om vad som händer på Konstepidemin i dagarna.

Öppna föreläsningar om konstens villkor

KRO/KIF Region Väst inbjuder till två öppna föreläsningar efter sitt årsmöte som hålls den 8 maj. Gröna Rummet i Blå Huset, Konstepidemin.

13.00 - 14.00 Konstnären, ekonomin och samhällsutvecklingen, Evelina Wahlqvist
14.15 - 15.15 Konst som arbete, Erik Krikortz

Evelina Wahlqvist, forskar vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Föreläser och deltar i dialoger om att synliggöra kopplingarna mellan kultur, ekonomi och plats.

Erik Krikortz, konstnär som arbetar i det offentliga rummet och online. Gjorde som avgångsutställning på Konstfack diskussionsplattformen Konst som yrke. En av initiativtagarna till projektet Reko, som undersöker och rankar produktionsvillkoren vid de svenska konstinstitutionerna.

No comments: