Monday, April 19, 2010

det kreativa företagandet

Regionförbundet Östsam var i svenskt hänseende tidiga och tydliga i sina satsningar på kreativa näringar. I eftermiddag är jag i Norrköping för att tala på tema ”Mellan konstnärlighet och marknad” som del i seminarieserie under namn ”Med kreativitet som affärsidé”. Dagens seminarium går under rubriken ”Det kreativa företagandet” och förutom jag själv kommer skådespelerskan och affärsrådgivaren Theresia Holmstedt Jensen tala om ”Företagandets konst - behövs det verkligen en särskild rådgivning för kreatörer?”. Vidare kommer fyra kreatörer – Lisa Tilling, Joanna Pierre Foucard, Lasse Frisk och Boel Zetterman – tala under rubrik ”Hur jag säljer min talang”. För arrangemanget står Regionförbundet Östsams KRUT-projekt. Det är första gången jag är med om att en seminarieserie så uttryckligen riktar sig till de finansiella möjliggöraraktörer som möter företagare inom den kreativa sektorn; det vill säga allt från regionens banker, nyföretagarcentrum, näringslivsansvariga, inkubatorer till ALMI och Arbetsförmedlingen. Jag ser fram emot eftermiddagen!

No comments: