Tuesday, April 06, 2010

inspiration som energi

Efter en lunch med Navid Modiri kan det klart vara värt att hälsovådligt stå ute och huttra en extrastund i Göteborgsregnet därför att han fortsätter att spruta ur sig tänkvärdheter. Inspiration är tydligt Navids drivkraft såväl som vision. Så här beskriver han inspiration i ord:

”Inspiration är den energi som får människan att gå från idé till handling.”

No comments: