Wednesday, April 07, 2010

kreativt ansvar

Då jag betraktar kreativiteten som ett förhållningssätt som definierar bredden av dina möjlighetshorisonter i livet, så kan jag inte låta bli att spinna vidare på hur...

...möjlighet kopplar till frihet. Ditt kreativa mod är således starkt kopplat till din upplevelse av frihet. Frihet kopplar till ansvar.

Men vari ligger det kreativa ansvaret? Bör vi ansvara för att ge kreativiteten utrymme? Bör vi ansvara för kreativitetens utfall? Och varför ”ansvarar” så många för att inte kreativiteten ska komma till stånd?

1 comment:

Anonymous said...

Framförallt har man väl ett ansvar mot sig själv att leva sitt liv så man vill leva det. Vill man uttrycka sin kreativtet så ska man alltså göra det...
Sen har man ju ett ansvar över det man har makt över. Alltså bör man ta ansvar för det man kan påverka... Den egna kreativteten kan ju vara kraftfull för hur vi bygger framtiden.
/RH