Monday, April 05, 2010

-tet emot kreativitet

Olle Bjerkås har en sällsam förmåga att ställa bra frågor. Utifrån mitt förra inlägg ställde han följande fråga: ”Vad finns det för andra förhållningssätt som konkurrerar med kreativitet?”

Det finns såklart olika förhållningssätt som antingen jobbar med, konkurrerar med, eller jobbar emot kreativiteten. Här listar jag förhållningssätt som negativt konkurrerar med kreativitet, det vill säga som kan jobba emot den och till och med hindra den från att flöda. För den kreativa utmaningens skull; ord som slutar på –tet. (Med reservation för att vissa av orden inte ännu platsar i Svenska Akademiens ordlista.)

Konventionalitet
Normativitet
Traditionalitet
Effektivitet
Rationalitet
Passivitet
Repetivitet
Ordinäritet
(Destruktivitet)

No comments: