Saturday, October 02, 2010

utnämnd Årets Kommunikatör 2009

Det är givetvis en ära för mig att mottaga utmärkelsen 'Årets Kommunikatör 2009' av MiG, Marknadsföreningen i Göteborg. I samband med Guldfrukosten igår fredag på Rondo mottog jag vandringspokalen av Janne Josefsson, vinnare av priset föregående år. Se pressmeddelande här.

Motiveringen lyder:

"Årets kommunikatör 2009 är kreativ, nyfiken och vetgirig med en stor drift att ”förstå varför”. Som den möjlighetsorienterade doktorand hon är drivs hon också av en passion att ständigt kommunicera ut sin kunskap i olika medier och på olika arenor. 2009 präglades av forskning och kommunikation kring kreativitetens, kulturnäringens och framtidens betydelse för regional utveckling. Gjort sig känd genom tesen, ”Kreativitet krisar inte i kristider”."

Till 'Årets säljare 2009' utsågs den fascinerande personligheten Zuhir Hersi, föreläsare på Economic Solutions. Till 'Årets Marknadsförare 2009' utsågs Hisingens fotbollsklubb BK Häcken för sitt spännande arbete med att skapa en mångfaldsinkluderande lokalpatriotism.

No comments: