Saturday, October 02, 2010

mångfald - förändring börjar inifrån

Samhällsförändringen börjar hos dig själv. Om svenska medieredaktioner framgångsrikt ska kunna förmedla mångfalden i Sverige, vore det ju vettigt att säkerställa mångfalden på den egna redaktionen. LÄS vad alltid lika skarpsynta Sakine Madon skriver i Expressens ledare idag.

No comments: