Wednesday, October 20, 2010

Sandström disputerar om disruptiva innovationer

Idag tillbringade jag eftermiddagen på Chalmers under spännande omständigheter. Mina gode vän, tillika briljante akademikerkollega, Christian Sandström disputerade. STORT GRATTIS, CHRISTIAN!

Avhandlingen går under titeln “A revised perspective on Disruptive Innovation - Exploring Value, Networks and Business models”. Som opponent agerade Professor Richard Lamming, University of Exeter Business School. Abstract kan tankas ned HÄR och själva avhandlingen HÄR. Avhandlingen är en sammanlänkning av 6 papers men bidraget i sin helhet kan i korta rader sammanfattas enligt följande:

I Sandströms studier av disruptiva innovationer har

* gjorts en gedigen utvärdering av Christensens teorier

* visats på väsentligheten med att gå från ’resource dependence’ till ’interdependence’

* pekats på nödvändigheten i att vi slutar att betrakta kunder som en homogen aktörsgrupp och ser heterogeniteten bland konsumenter

* utmaningarna ringats in för affärsmodeller och därmed

* implikationer för styrning och företagsledning konstaterats

Christian Sandström råkar dessutom vara en utav de mest underhållande föreläsare jag känner till. Smakprov kan upplevas via Slideshare:

Facits uppgång och fall

Hur Hasselblad överlevde Digital Fotografi

Nedan bjuder jag på hans utmärkta framförande vid TEDxGöteborg 28 nov 2009:

No comments: