Monday, October 18, 2010

äntligen måndag!

Ingenjören refererar en föreläsning jag höll förra veckan på tema kreativitet på jobbet. Om lustfylldhet, högt i tak, idéfokus, misslyckandeacceptans och varför du ska ta tillvara på kafferasterna. Artikeln går under titeln Yes, äntligen måndag!

No comments: