Friday, October 15, 2010

framtiden är nu


Jag förhandsläser och förundras. Framtiden finns i bokmanuset i min hand. Jag rekommenderar den starkt; antologin Framtiden är nu. Boken släpps i november men redan nu trillar förhandsbeställningarna in. Skickas två veckor före släpp för det fina priset 199 kr inklusive frakt. Beställ HÄR.

Boken ges ut i samarbete mellan Volante och Swecult. Som redaktörer står Tobias Nielsén och Sven Nilsson. År 2040 står i kikarsiktet för bokens 30 författare i egenskap av forskare och andra experter som på olika teman resonerar om samhällets och kulturens utmaningar och möjligheter inför framtiden. Själv skriver jag ett kapitel med geografisk utgångspunkt om skapandets behov av växelverkan mellan olika platser. Exempel på andra teman som tas upp är familj, jämställdhet, teknik, internet, utbildning, kunskap, mångkultur, språk, ekonomi, teater, litteratur, bibliotek, public service och upphovsrätt. Läs närmare om skribenter och kapitel HÄR.

No comments: