Wednesday, November 18, 2009

k-risens ros
Det fina med krisen är att vi äntligen står redo att tala framtid och förändring.

No comments: