Thursday, November 26, 2009

dagen efter Generator 2009


Tillbaka i Göteborg efter två dagar på Generator 2009 i Malmö – den nationella konferensen för de som arbetar med utveckling av kreativa näringar. Jag vill förstås tacka alla jag mött för spännande samtal och givande diskussioner – samt creda arrangörerna för en elegant anordnad konferens. Se dokumentation <här>.

No comments: