Tuesday, November 24, 2009

Borås, here we come!

Vad bidrar kreatörer med? Vad kan satsningar på kreativa näringar göra för en stad? Dessa frågor ska vi besvara på ett seminarium i Borås den 1 december, på arrangemang av ADA.

Andelen kreatörer i ett område hänger ihop med samhällsutvecklingen i allmänhet och näringslivsutvecklingen i synnerhet. Men vad är egentligen kreativa näringar, och vad bidrar de med till en stad och dess näringsliv rent konkret? Vad vinner medborgarna på att kommunen anstränger sig för att få fart på kreativa näringar. Vad händer i områden där kreativa näringar frodas och hur kan man mäta effekten?

Detta kommer att diskuteras under ett seminarium med panel i Borås den 1 december kl 17:00 Viskastrandsgatan 1 i Simonsland.

I panelen:
Claes Boman, regionutvecklare inom kreativa näringar vid Rörstrands Kulturforum.
Evelina Wahlqvist, kreativitetsforskare från Handelshögskolan vid GU.
Rickard Lindqvist, modedesigner och doktorand vid Textilhögskolan i Borås.

Anmäl dig till info.ada@businessregion.se senast den 27 november om du vill komma. Seminariet är kostnadsfritt.

No comments: