Sunday, November 01, 2009

kulturen som valfråga

Givetvis har jag gått och undrat om och när kulturpolitiken blir del av valkampanjen. Göran Hägglunds debattinspel är nog aningen för vagt för att bortom retorik verkligen räknas som valfrågestoff. Nu spelas kulturen mer konkret in som valfråga i och med Leif Pagrotskys uttalande under pågående S-kongress att socialdemokraterna nästa år anslår 270 miljoner kronor mer än regeringen till kulturen. Se DN Opinion idag.

No comments: