Wednesday, October 21, 2009

where the [närings] living is easy...

'Living is easy' i GBG ~ men också spegelvänt ~ att döma av magasinet MONOCLE's förhandstitt på november-numrets reportage om stadens småskaliga näringsliv ;)

No comments: