Saturday, December 18, 2010

dream on

”Kontroll är en illusion.”

Jag har på senaste tiden funderat mycket över det bedrägliga i illusionen. Tar därför fasta på dessa ord. De framförs av Robyn i intervju av TV4s Jesper Börjesson. Sändes i Nyhetsmorgon lördag dags datum. Genom hennes spröda framtoning; knipskarv livsvisdom. Robyn vet att hon kan ha kontroll över sitt eget välmående. Hon ser till att ha koll på sin kreativa process. I övrigt; släpp taget. Let go. Kontroll över någonting annat är blott en illusion. Acceptera. Eller. Dream on.

No comments: