Monday, December 13, 2010

nya konsumtionsmönster

Jag skriver hästlängder av text men har inte mycket tid över för bloggen. Bjussar på ett sammanfattande stycke ur den text jag just nu skriver om nya konsumtionsmönster:

"Nya konsumtionsmönster utkristalliserar sig i vår samtid – skiljer sig från 1900-talets och industrialiseringens. Delvis handlar det om sociologiska anledningar; tillfredsställda materiella behov ger upphov till efterfrågan på upplevelser. Delvis handlar det om nya teknologier och frigjord tid; digitaliseringen möjliggör billig och blixtsnabb distribution. Det talas om framväxten av ’Generation Gratis’. Till de skönmålade aspekterna hör att medskaparanda ersätter nollsummespel och konkurrensutsatthet. Till de mer kritiska frågetecknen hör konsekvenser för kvalitet, värdeskapande och geografi."

No comments: