Thursday, November 11, 2010

platsens själ

I afton föreläser jag på Vänermuseet i Lidköping på tema 'En levande stadsdel - om mötesplatser och kreativitet'. Det är del av föreläsningsserien 'Platsens själ' som syftar till att inspirera inför skapandet av Hamnstaden - en framtida stadsdel i Lidköping.

No comments: