Tuesday, November 16, 2010

release: FRAMTIDEN ÄR NU


År 2040! Vad vet vi? Vad tror vi? Vad vill vi?

I antologin "FRAMTIDEN ÄR NU" funderar drygt trettio forskare och andra experter över de viktigaste utmaningarna för samhället och kulturen med sikte på år 2040.

Volante bjuder in för att fira utgivningen av den nya boken
. Detta sker i samarbete med Pressklubben Verket onsdagen 17 november från kl 18.00. Kåken/Restaurang 1900, Regeringsgatan 66 i Stockholm.

Kulturjournalisten Johanna Koljonen leder en paneldiskussion ca kl 18.30 med Vanja Hermele och Sverker Sörlin. Redaktören Tobias Nielsén deltar också i samtalet.

Boken kan köpas på plats för 120 kronor inklusive moms. Recensionsdag är 25 november.

Boken ges även ut som det kulturpolitiska observatoriet Swecults årsbok inför en konferens i Stockholm 31 januari, och med stöd från Riksbankens jubileumsfond och Framtidens kultur. Den kan beställas
HÄR.

No comments: