Friday, November 19, 2010

vetenskapsfestivalen 2011 om kreativitet


Det planeras för fullt inför Vetenskapsfestivalen 2011 i Göteborg. Arrangemanget fyller denna gång 15 år. Spännande nog blir temat denna gång KREATIVITET. Infallsvinklarna är många. Mycket kommer att dryftas. Eller vad sägs om förutsättningarna för kreativitet, den mänskliga hjärnan, kreativa miljöer, kreativa näringar, kreativa processer, fantastiska idéer, uppfinningar och vetenskapliga genombrott!?

Ni som önskar medverka bör anmäla Ert intresse senast i slutet av denna vecka.

Skolprogrammet
Att fånga barn och ungdomars intresse och entusiasmera till vidare studier är särskilt viktigt. För grundskolan skapas ett särskilt program med förbokningsbara klassaktiviteter. Det viktigaste här är interaktivitet! Fokus ligger på hands-on eller head-on i ett eller flera moment. Det kan handla om laborationer, exkursioner, workshops etc. Innehållet spänner från humaniora till teknik. Varje programpunkt bör ha en kapacitet att möta minst fem klasser, uppdelat på ett eller flera tillfällen beroende på aktivitetens karaktär. Programtidningen skickas ut till 1300 skolor i Västsverige i slutet av februari. I början av mars öppnar vårt bokningssystem.

Per den 20 november önskas färdigformulerade programpunkter.

Programansvarig
Madeleine Koncilja, 031-368 42 84
madeleine.koncilja@goteborg.com

Öppet program
Programmet för allmänheten är gratis, tillgängligt för alla och bygger på tillgång i mån av plats. Aktiviteterna riktar sig till unga och vuxna och spänner över alla ämnesområden. Fokus är på att kommunicera forskning, dvs besökarna ska involveras och bjudas in att delta i samtal, workshops etc tillsammans med forskarna. Programtidningen trycks och distribueras på platser som kaféer, bibliotek, biografer, turistbyråer, gymnasieskolor och andra mötesplatser i Göteborg med omnejd.

Per den 20 november efterfrågas intresseanmälan med ett första utkast.

Programansvarig
Anna Forsgren, 031-368 42 83
anna.forsgren@goteborg.com

No comments: