Monday, November 08, 2010

i afton skiftesföreläsning i Malmö och via web

(Foto: Fredrik Larsson)

Skiftesföreläsning #111 »Från konsumenter till prosumenter? Om allas vår del i produktionen.«

Medverkar gör
Evelina Wahlqvist, kreativitetsforskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och Christofer Pihl, doktorand vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Länge har det sagts att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Uppdelningen mellan producenter av konsumenter har varit tydlig. Helt annorlunda såg det ut i det gamla jordbrukssamhället där många i någon mån var självförsörjande på mat och nödtorft.

Men kanske är vi på väg in i en ny, tredje era där gränsen suddas ut mellan dem som producerar och dem som konsumerar – prosumentens tid. Ordet prosument är en sammanslagning av orden producent och konsument. Det lanserades redan 1980 av den amerikanske framtidsforskaren Alvin Toffler. I Sverige utvecklas begreppet av kreativitetsforskaren vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Evelina Wahlqvist och Christofer Pihl som är doktorand vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

”Prosumenter utmärker sig genom att de producerar för sin egen konsumtion, istället för att enbart konsumera varor och tjänster som producenter erbjuder dem”, förklarar Wahlqvist och Pihl.

Deras främsta exempel hämtas från mode- och designbranscherna men även inom finans- och resebranscherna finns tecken på att konsumenterna delvis tar sig in på producenternas mark, menar forskarna. Till och med inom sjukvården skulle man kunna hävda att det finns tecken på att prosumenterna är delaktiga.

”I stället för att som förr gå till doktorn för att mäta blodtryck eller genomföra ett graviditetstest, utför allt fler konsumenter dessa tjänster på egen hand i hemmen”, påpekar Evelina Wahlqvist och Christofer Pihl som samtalar med radiojournalisten Lars Mogensen och publiken.

Plats: Biblioteket, Orkanen, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
Tid: Måndag 8 november 2010 kl 19. Fri entré!

Skiftesföreläsningarna vid Malmö högskola är en serie kvalificerade samtal om skiften och förändringar i tiden. De är alltid gratis och öppna för allmänheten. Skiften direktsänds på Malmö högskolas webb på startsidan http://www.mah.se/. Som regel äger de rum första måndagen i månaden under terminstid.

Lars Mogensen, radiojournalist, är moderator för skiftesföreläsningarna och producent är Evelina Mildner Lindén, informatör på Malmö högskola.

Du som använder facebook kan gå med i Skiftens facebookgrupp här
(eller sök på Skiftesföreläsningar i sökrutan)

No comments: