Wednesday, November 03, 2010

turer kring tur

Jag möter Topstone-visionären Johan Eriksson Lassbo, vilket jag skriver om HÄR. I synnerhet fastnar följande av hans ord i mitt minne:

”Turen drabbar den väl förberedda.”

Uttrycket är inspirerat av Louis Pasteur som ska ha sagt:

”La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés.”

vilket på ett ungefär betyder:

”Turen ler endast åt väl förberedda sinnen.”

och denna tråd plockar jag upp igen därför att jag i afton i förbifarten snubblade över följande ord:

”Luck is where preparation and opportunity meet.”

No comments: