Thursday, November 04, 2010

lär dig ett nytt språk

Öva sin kreativitet kan man göra på många sätt. Att lära sig ett nytt språk är ett bra sätt att grunda. Det skapar interaktivitet mellan höger och vänster hjärnhalva. Det tar dig direkt ur din bekvämlighetszon; du accepterar nybörjarskapet, vilket främjar nyfikenhet och mod. Med ett nytt språk kommer ofta som bonus en eller flera andra kulturers sätt att tänka. Mycket vunnet, med andra ord! Att skapa tidsutrymmet är klurigare, men väl värt det när nya utmaningar eftersöks.

No comments: