Wednesday, November 10, 2010

få stjärnor att le!

En utav få dikter jag kan utantill - eller 'by heart' som man så mycket finare säger på engelska. Dessa ord förmedlades till mig när jag var 10 år av en vacker själ - min mellanstadielärarinna Christina Wallgren.

"Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ!
Endast en sak kan du göra:
En annan människa väl.
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer."

Stig Dagerman (1923-1954)

No comments: