Wednesday, November 24, 2010

framtiden är nu: "ruta och skärm"

Volantes lucköppning #4 bjuder på ett kapitel av Nina Wormbs. Läs ”Ruta och Skärm” om hur public service kommer att överleva framtiden.

No comments: