Tuesday, November 30, 2010

kulturen tar plats - även i FRAMTIDEN

Under gårdagen bjöd Volante på lucköppning #6 av FRAMTIDEN ÄR NU i form av Rasmus Fleischers bokkapitel 'Ta plats'.

Hans budskap väcker geografen i mig till liv och det är med stort nöje jag läser kapitlet - om igen. Digitalisering i all ära, men kulturen har ett behov av att äga rum. Ett behov som kommer att bestå. Ett behov som bör få utrymme i stadsplaneringen. Läs det lysande kapitlet HÄR. Följ annars Rasmus Fleischer HÄR.

No comments: