Thursday, June 24, 2010

prosumers - framväxten av ett nytt fenomen

Tillsammans med forskaren Christofer Pihl arbetar jag för fullt med att nagla fast utvecklingen av det nya prosument-fenomenet, det vill säga hur gränserna suddas ut mellan producenter och konsumenter i en ekonomi alltmer präglad av delaktighet och medskapande. Idag skriver vi på bloggen Modearkivet om fenomenet. Läs här. Fascinerande är att det idag uvecklas nya affärsmodeller i detta gränsland av professionella konsumenter och amatörproducenter. Till hösten presenterar vi ny forskning på området.

På bilden är Alvin Toffler, upphovsmannen till prosument-begreppet (genom boken 'The Third Wave', 1980).

No comments: